Donacija jajnih ćelija

Donacija jajnih ćelija kao jedno od rešenja za dobijanje potomstva, može biti najpogodnije u različitim situacijama.

Donacija jajnih ćelija je proces u kojem vi uzimate donorske jajne ćelije koje se u laboratoriji spajaju sa spermatozoidima vašeg partnera kako bi se stvorili embrioni. Na ovaj način stvoreni embrioni se vraćaju putem embrio transfera u vašu matericu kako bi se postigla dugo željena trudnoća.

Kako plodnost i kapacitet rađanja opada sa godinama i kako nakon 38-40 godine života postoje vrlo male šanse da ostanete u drugom stanju, a još manje da rodite zdravo dete, treba da budete svesne da je sve što vam se dešava potpuno prirodan proces za godine u kojima se nalazite, i da nikako, zbog toga niste „neko sa kim nešto nije u redu“.

Uobičajeno je da je rezerva jajnih ćelija iscrpljena u godinama preko 38-40 i da bez obzira da li se prvi put susrećete sa željom i mogućnošću da imate dete ili ste imali niz neuspelih pokušaja lečenja neplodnosti i vantelesnih oplodnji, još uvek možete računati na mogućnosti koje će sa 80% uspešnosti učiniti da se ostvarite kao majke.

Iako uspeh IVF-a posle četrdesete zavisi od mnogih stanja, sa klinikama sa kojima mi sarađujemo imate priliku da ostvarite uspešan program lečenja koji je prilagođen baš vašim potrebama.

Ne odustajte od vaših snova – ovo je naš savet!

Najčešći razlozi za odabir IVF programa sa doniranim jajnim ćelijama

Postoje razni zdravstveni problemi koji su indikacija za korišćenje doniranih jajnih ćelija, kao što su:

  • preuranjena menopauza
  • serija neuspešnih pokušaja VTO
  • istorija pobačaja
  • istorija lošeg kvaliteta janih ćelija
  • istorija naslednih bolesti
  • nepostojanje odgovora ili slab odgovor jajnika na stimulaciju
  • žene preko 40 godina
  • nepostojanje jajnika

DONACIJA JAJNIH ĆELIJA – KORAK PO KORAK

Iako je većina vas već iskusila postupak vantelesne oplodnje i dobro je upoznata kako se ceo program realizuje, u našem videu želeli smo da vam i postupak VTO sa donacijom jajnih ćelija detaljno opišemo i na taj način smanjimo sav stres koji može da se javi od nepoznavanja procesa.

 

PREDNOSTI IVF-A SA DONIRANIM JAJNIM ĆELIJAMA

IVF sa doniranim jajnim ćelijama je za mnoge žene jedini način na postanu majke.

Mnogo je verovatnije da će trudnoća biti postignuta i održana sa doniranim jajnim ćelijama donorke koja u nekim slučajevima ima i duplo manje godina, sa potvrđenim dobrim zdravstvenim stanjem. Ova procedura takođe smanjuje većinu rizika koji prate trudnoću u kasnijim godinama, i smanjuje potrebu za genetskim testiranjem zdravlja ploda. Buduća majka je u ovakvom programu izložena minimalnoj količini hormona, što je osnova i za zdrav fetus ili bebu.

KAKO ODABRATI KLINIKU ZA PROGRAM DONACIJE JAJNIH ĆELIJA?

PRE NEGO ŠTO POVERUJETE U USPEHE IVF KLINIKA – PROČITAJTE OVO!

Stepen uspešnosti IVF programa sa doniranim jajnim ćelijama u IVF klinikama je najpopularniji način izbora idealnog mesta za lečenje infertiliteta – ali nažalost, ne i najmudriji.

U stvari, bilo bi najbolje da kada birate IVF klinike obratite pažnju na razumevanje same IVF procedure. Pacijenti treba da budu svesni da je uspeh lečenja IVF zbir različitih faktora i okolnosti, od kojih samo nekoliko zavisi od same klinike. Ono što zavisi od same klinike je sigurno iskustvo i profesionalizam medicinskog osoblja klinike kao i ponuđeni IVF tretmani koji omogućavaju određene vrste programa za određene vrste pacijenata (sa nižim ili višim šansama za uspešnu trudnoću).

Međutim, u većini slučajeva na rezultat lečenja utiču individualne situacije svakog pacijenta, njihovo stanje i istorija bolesti. Starost pacijenta, genetski faktori ili razni razlozi neplodnosti igraju presudnu ulogu u određivanju uspeha IVF i sa sopstvenim i sa doniranim jajnim ćelijama.

Zbog toga je najbolje da iskoristite već formirano iskustvo koje Link4MED kao koordinator za IVF programe poseduje, bazirano, pre svega, na ličnom a potom i na velikom broju primera iz prakse.

Veoma je preporučljivo da uradite sopstveno istraživanje pre nego što odaberete najbolju kliniku za IVF sa doniranim jajnim ćelijama. Analizirajte sve medicinske i psihološke aspekte koje uključuje postupak lečenja IVF-om i odlučite da li ste psihički i finansijski spremni na to.

Lično se obratite koordinatorima klinika koje vas zanimaju i razgovarajte o sopstvenim pogledima na uspeh IVF-a i svemu ostalom što vas interesuje ili zbunjuje. Kada razgovarate sa predstavnicima klinika, uvek obratite pažnju na njihov odnos prema pacijentima i tok komunikacije koji imate sa njima – on je važan koliko i lokacija klinike ili vrsta i kvalitet usluga koje nudi.

PROGRAMI DONACIJE JAJNIH ĆELIJA

Sarađujemo sa klinikama u Češkoj, Grčkoj, Rusiji, Gruziji, Španiji, Slovačkoj, Albaniji, Bugarskoj i na Severnom Kipru koje imaju preko 15-20 godina iskustva u radu sa programima donacija jajnih ćelija. Ove klinike imaju bazu donora jajnih ćelija i sperme koji su svi prošli detaljne zdravstvene preglede.

Saznajte više o programima klinika u inostranstvu koje nudimo, pogledajte uporednu analizu najvažnijih elemenata programa i odgovore na najčešće postavljana pitanja pacijenata.

VTO sa doniranim jajnim ćelijama iz svežeg ciklusa

Jedan od krucijalnih delova svakog procesa lečenja je saznanje da postoji velika šansa za uspeh. Stope uspeha programa sa svežim doniranim jajnim ćelijama su vrlo visoke.

Žene u dobu od 20 do 29 godina mogu da očekuju stopu uspeha programa sa doniranim jajnim ćelijama od 75-82%. U dobu od 30 do 34 godine, stopa uspeha je i dalje visoka čak 73-81%. Čak i vi starije od 40 godina i dalje možete da očekujete impresivnu stopu uspeha od 80% u zavisnosti od programa klinike koju odaberete, kada je reč o programima sa donacijom jajnih ćelija. Za one koje su starije od 40 godina, stopa uspeha u programima sa doniranim jajnim ćelijama je preko 80% u odnosu na 11% kada se koristi program sa sopstvenim jajnim ćelijama, a i endometrijum pacijentkinje nije izložen hiperstimulaciji (kao kod IVF programa sa sopstvenim jajnim ćelijama) i može biti pogodniji za implantaciju.

Ovi programi lečenja uključuju mogućnost da pacijent odabere savršenog donora jajnih ćelija u pogledu izgleda, kulturnog porekla, obrazovnog nivoa, interesovanja i vrednosti u zavisnosti od zakonske regulative zemlje čiji program odaberete.

Detaljne informacije o programima donacije jajnih ćelija iz svežeg ciklusa, dostupnim klinikama i cenama njihovih programa pročitajte OVDE.

VTO sa doniranim zamrznutim jajnim ćelijama

Jedna od velikih prednosti korišćenja zamrznutih donorskih jajnih ćelija u IVF je što NEMA liste čekanja. Menstrualni ciklus donora jajnih ćelija u svežim ciklusima donacije treba da bude sinhronizovan sa vašim, što bi mogao biti prilično dugotrajan proces. A onda, jednom kada proces započne, nema garancije da će donor proizvesti određeni broj jajnih ćelija potrebnih za uspeh. Uključen je element visokog rizika.

Zamrznute jajne ćelije donora, pošto su već izvađene od dobro pregledanih donora jajnih ćelija, spremne su za odmrzavanje i upotrebu po svom rasporedu, kada vi budete spremni. Iz emocionalnih i finansijskih razloga, zamrznute jajne ćelije predstavljaju bolji izbor ako vam se ne ide dugotrajni ciklus.

Detaljne informacije o programima donacije zamrznutih jajnih ćelija, dostupnim klinikama i cenama njihovih programa pročitajte OVDE.

VTO sa sopstvenim i doniranim jajnim ćelijama

Potpuno je očekivano i normalno da želite da pokušate sve što je u vašoj mogućnosti da dobijete dete sa svojim jajnim ćelijama. Sasvim razumemo tu potrebu i srećemo je kod većine parova koji nam se obraćaju za pomoć. Ipak, često je slučaj da su za vama nekoliko neuspelih IVF pokušaja, a pred vama godine života koje su već veoma granične za uspeh vantelesne sa svojim genetskim materijalom. AMH je sve niži, a FSH vam je sve viši.

Zbog toga što su lekari osetili ovu potrebu kod većine parova koji im se obraćaju, osmislili su rešenje u kojem iako imate smanjenu, ali ne i potpuno iscrpljenu rezervu jajnih ćelija, možete na bezbedan način da pokušate još jednom sa svojim jajnim ćelijama, istovremeno pripremajući donora jajnih ćelija kao rezervni plan.
Ovaj 2 u 1 program je stekao veliku popularnost u poslednjih nekoliko godina među vama, jer vam Tandem IVF ciklus pruža šansu da još jednom pokušate da ostvarite trudnoću korišćenjem vlastitih jajnih ćelija, dok jajašca donora imate kao rezervni plan ako se ne dobiju vaše jajne ćelije ili ne budu dovoljno kvalitetne. Na ovaj način, imate dva tretmana u jednom, koji maksimizira vaše šanse za uspeh IVF-a i smanjuje troškove lečenja na minimum.

Detaljnije informacije o Tandem programu sa sopstvenim i doniranim jajnim ćelijama, dostupnim klinikama i cenama njihovih programa pročitajte OVDE.

VTO sa donacijom embriona

Program donacije embriona je program u kome birate donora jajnih ćelija i donora sperme od čijeg genetskog materijala će se kreirati embrioni koji će se potom vama prebaciti putem embrio transfera. Zato što se u ovom programu koriste i donirane jajne ćelije i donirana sperma, ovaj program se često naziva i program duple donacije.

Prednost ovog programa u odnosu na program usvajanja embriona je ta što možete da birate donore od čijeg materijala će se kreirati embrion, samim tim imate više mogućnosti izbora i niste ograničeni na izbor od onog materijala koji je na raspolaganju klinici kao što je to slučaj kod programa usvajanja (već kreiranih) embriona. Nedostatak programa donacije embriona je samo cena koja je znatno veća u odnosu na program usvajanja embriona.

Detaljnije informacije o garantovanom programu donacije embriona odnosno duple donacije, dostupnim klinikama i cenama njihovih programa pročitajte OVDE.

VTO sa usvanjanjem embriona

Usvajanje embriona je proveren i uspešan proces koji pomaže porodicama koje žele da koriste donirani materijal ali ipak dožive trudnoću i porođaj (samohrani roditelji ili bračni parovi) na način da usvoje preostale embrione od pacijenata koji su na IVF klinici uspešno obavili IVF tretman i višak embriona donirali drugim budućim porodicama.
Ovi embrioni se nalaze u banci embriona zamrznuti, spremni za rezervaciju odmah. Prosečno, procenat uspeha u ovim programima je oko 60% kliničke trudnoće sa usvojenim embrionima kod pacijenata starijih od 40 godina! U skladu sa najnovijim istraživanjima, stopa uspeha zamrznutih ciklusa je gotovo ista kao i kod svežih ciklusa IVF.

Detaljnije informacije o usvajanju embriona, dostupnim klinikama i cenama njihovih programa pročitajte OVDE.

Najćešće pitanje koje nam postavljate i koje vas muči je: Da li je efikasniji i bolji program sa SVEŽIM ili sa ZAMRZNUTIM donorskim jajnim ćelijama? Koji program da odaberete?

Poslušajte video i razrešite ovu dilemu.

UPOREDNA ANALIZA NAŠIH PROGRAMA DONACIJE JAJNIH ĆELIJA

UPOREDNA ANALIZA PRAVNIH ASPEKATA PROGRAMA DONACIJE JAJNIH ĆELIJA

ZAŠTO BAŠ MI MOŽEMO DA VAM POMOGNEMO?

BESPLATNA KONSULTACIJA

Na osnovu dokumentacije koju nam dostavite, potpuno besplatno, dobićete mišljenje specijalista infertiliteta i embriologa o mogućnostima tretmana.

VIŠE OD 15 GODINA ISKUSTVA

Nije svejedno koji lekar će raditi na vašem slučaju i nije svejedno koji embriolog će odlučivati o vašim embrionima. Potražite internacionalne stručnjake.

INDIVIDUALNI PLAN TRETMANA 

Svaki par ima specifičnu zdravstvenu istoriju i iskustva u ranijim pokušajima IVF. Samo individualan pristup lečenju koji negujemo je ispravan.

PUNO SPECIJALIZOVANIH BOLNICA

Saradjujemo sa nekoliko bolnica iz Ukrajine, Rusije, Gruzije, Španije, Češke, Grčke, Albanije, Bugarske i sa Severnog Kipra, koje su specijalizovane za programe donacije jajnih ćelija. Specijalni programi za žene starosti 40+, žene sa niskim AMH, i druge.

KAKO SE BIRA DONORKA JAJNIH ĆELIJA?

Postupak odabira donorki jajnih ćelija zavisi od zemlje gde se klinika koju odaberete nalazi i uređuje se zakonskom regulativom.

Ukrajina ima najliberalniji pristup odabiru donorki, te je ovaj postupak moguće obaviti online. Uobičajeno, koordinator će vam poslati pristup online bazi donora koju možete pretražiti u miru svoga doma zajedno sa vašim partnerom ili porodicom. Pristup je potpuno besplatan. U online katalozima postoji sistem za filtriranje, koji čini pretragu za savršenim donorima lakom. Sve što treba da uradite je da u bazi podataka postavite tražene kriterijume pretrage: krvna grupa, boja kose i očiju, itd. Iznenadićete se koliko ćete brzo izabrati savršenog donatora.

U Češkoj, Grčkoj kao i na Severnom Kipru gde se nalaze najbolje klinike za donaciju jajnih ćelija, donorke biraju koordinatori klinika na osnovu vaših fotografija i opisa vašeg izgleda, takozvanog fenotipa. Ne brinite, ovaj posao za vas će obaviti iskusno osoblje koje će vam na kraju postupka, dostaviti nekoliko kandidatkinja koje će se poklapati i preko 80% sa vašim izgledom. Na vama je konačan izbor donorke.

Karakteristika koju želite kod donora jajnih ćelija je jedinstvena za vas i treba da je formirate samo na osnovu vaših ličnih prioriteta i izbora. Ne postoji ispravan ili pogrešan način da odaberete svog donora. Sa toliko različitih faktora koje možete uzeti u obzir tokom procesa odabira donora, važno je da razmislite o tome koji kvaliteti najviše znače vama i vašem partneru.

KOJE TESTOVE PROLAZI DONORKA JAJNIH ĆELIJA?

Koje će sve testove i preglede donorka jajnih ćelija proći pre postupka stimulacije jajnika zavisi od zakonske regulative zemlje u kojoj se klinika ili banka ćelija nalazi.

Donorke jajnih ćelija prolaze dve etape opsežnih pregleda: prvi put kada ih bolnice ili banke regrutuju da budu donorke, a drugu pre nego što će donirati svoj genetski materijal. U prvom delu pregleda one prolaze pretrage na viruse, obavljaju psihološke i fizičke procene i preglede, popunjavaju upitnike o svojoj genetici, kompletne ginekološke preglede i testove na polno prenosive bolesti. U drugoj etapi, ponavljaju se ginekološki testovi i pregledi.

Primer pregleda koji se zahtevaju za donorke jajnih ćelija u Ukrajini:

donacija-jajnih-celija

ČESTO POSTAVLJENA PITANJA

Koje karakteristike donora jajnih ćelija mogu da biram?

Obično su to boja očiju i kože, krvna grupa, visina i težina, a u nekim slučajevima i nivo obrazovanja, i neki drugi interesi. Pogledajte tabelu za više informacija o našim programima.

Da li postoje klinike koje su specijalizovane za programe donacije jajnih ćelija?

Postoje klinike koje se bave programima sa doniranim jajnim ćelijama više od 15-20 godina i sigurno su iskusne u radu.
Takođe, neke od ovih klinika imaju specijalizovane programe za žene starije od 50 godina.

Da li se program VTO sa donacijom jajnih ćelija razlikuje od VTO sa sopstvenim jajnim ćelijama?

Da, postoji razlika u načinu na koji se pacijentkinja priprema za program – u programima sa doniranim jajnim ćelijama žene se podvrgavaju značajno manjoj hormonskoj stimulaciji, jer se ovaj put hormoni uzimaju samo da bi se postiglo određeno zadebljanje endometrijuma radi prijema embriona.
U svim ostalim aspektima, postupak VTO sa donacijom jajnih ćelijama se ne razlikuje od postupka sa sopstvenim jajnim ćelijama.

Kako izgleda hormonska stimulacija endometrijuma?

Uobičajeno, stimulacija endometrijuma se obavlja sa hormonskim lekovima u tabletama i nema potrebe za injekcijama koje pacijentkinje ubrizgavaju.
Kao i kod hormonske stimulacije sa sopstvenim jajnim ćelijama, biće potrebno da se napredak stimulacije prati ultrazvučno, u nekoliko navrata tokom trajanja stimulacije.

Koliko dugo traje stimulacija endometrijuma?

Stimulacija endometrijuma uobičajeno traje od 10-14 dana.

ISKUSTVA NAŠIH PACIJENATA

donacija-jajnih-celija
donacija-jajnih-celija

Započnite program donacije jajnih ćelija

Popunite Upitnik za pacijente za donaciju jajnih ćelija koji će lekarima dati potrebne informacije o vašoj istoriji lečenja i osnovnom zdravstvenom stanju i mi ćemo vam obezbediti BESPLATNO mišljenje lekara i predlog vašeg lečenja.

Call Now Button