NEOGRANIČENI SUROGAT PROGRAM SA DVE SUROGAT MAJKE

Ovaj program surogat majčinstva podrazumeva neograničen broj transfera embriona kreiranih od donorskih jajnih ćelija i sperme budućeg oca sa dve surogat majke. Program takođe pokriva sve surogat zdravstvene rizike i korišćenje inkubatora u porodilištu ukoliko je potrebno. U slučaju pobačaja, program možete nastaviti bez dodatnih troškova.

Svaka klinika i agencija formira sopstvene cene, opise i uslove realizacije programa surogat majčinstva, bez obzira da li se te klinike i agencije nalaze u istoj ili drugoj zemlji u odnosu jedna na drugu. Iz želje da vam pružimo što više informacija, ovde smo predstavili uopšteni opis programa.

Uobičajeno, neograničeni surogat programi sa dve surogat majke uključujuću sledeće u svojoj ceni:

Prva faza

 • transport od-do aerodrome
 • konsultacije zasnovane na istoriji bolesti
 • priprema/prevod dokumentacije
 • smeštaj do 3 dana (hotel)
 • prevoz na relaciji smeštaj-klinika-smeštaj
 • konsultacije sa specijalistom za plodnost
 • standardni paket medicinskih testova (serologija i kariotip) x2
 • uzorkovanje sperme, vitrifikacija, analiza sperme i skladištenje x2
 • izbor donorke jajnih ćelija
 • stimulacija donorke uključujući lekove i
  nadoknadu za donorku
 • vađenje jajnih ćelija donorke
 • plodnja (ICSI) i stvaranje embriona
 • kultivacija embriona do blastociste (5
  dan)
 • skladištenje embriona – 1 godinu
neograničen-surogat-program-sa-dve-surogat-majke

Druga faza

 • lekarski pregled i pravna provera potencijalne surogat majke (x2)
 • odabir surogat majke (do 24 nedelja od
  stvaranja embriona) (x2)
 • notarski overen ugovor sa surogat majkom (x2)
 • stimulacija i hormonska priprema
  surogat majke (x2)
 • prenos embriona (neograničeno) x2
 • smeštaj u Tbilisiju za surogat majku
  nakon prenosa embriona (1 noć) (x2)
neograničeni-surogat-program-sa-dve-surogat-majke

Treća faza

 • potvrđivanje i praćenje trudnoće
 • prevoz surogat majke od-do klinike na
  redovne preglede
 • Hospitalizacija surogat majke tokom
  trudnoće
 • smeštaj za surogat majku u Tbilisiju (od 28 nedelje sa jednoplodnom trudnoćom i 26 nedelje sa blizancima)
neograničen-surogat-program-sa-dve-surogat-majke

Četvrta faza

 

 • porođaj u privatnom porodilištu
 • DNK test oca
 • privatna soba za buduće roditelje u
  privatnom porodilištu
 • konsultacije sa neonatologom u porodilištu
 • lekarski pregled pedijatra (5)
 • pomoć pri dobijanju izvoda iz matične knjige rođenih
 • priprema svih dokumenata neophodnih za izlazni proces, apostilizacija/legalizacija
 • posete surogat majke ambasadi/konzulatu (ako je potrebno)
 • pomoć u pronalaženju smeštaja
neograničeni-surogat-program-sa-dve-surogat-majke

Ukoliko vas ovakav program vantelesne oplodnje sa surogat majkom zanima, kontakirajte nas i dostavićemo vam detaljan opis programa sa cenom i predviđenim fazama plaćanja.

Koje sve još vrste programa surogat majčinstva postoje, istražite klikom na Saznajte više ispod naziva programa

STANDARDNI SUROGAT PROGRAM SA DONIRANIM JAJNIM ĆELIJAMA

STANDARDNI SUROGAT PROGRAM SA SOPSTVENIM JAJNIM ĆELIJAMA I SPERMOM

SUROGAT PROGRAM SA ZAMRZNUTIM EMBRIONIMA - FET

SUROGAT MAJKA I GARANTOVANI PROGRAM

Zakažite BESPLATNU konsultaciju

Kada zakažete BESPLATNU konsultaciju, koordinator za surogat programe će vam se javiti ili poslati email sa više detalja o svim programima koji vas zanimaju i obezbediće vam individualno mišljenje od nekoliko lekara za vašu zdravstvenu situaciju, kao i savet koji tretman je najbolji za vas.

Call Now Button