Neplodnost i psihološka borba

Statistike pokazuju da se u Srbiji svaki šesti par suočava sa neplodnošću. Svaki od ovih parova ima svoj način suočavanja, svoj pristup problemu i svaki od njih se razlikuje. Kao što je veoma važno da prilikom tretmana lekari i medicinsko osoblje generalno imaju individualizovan pristup pacijentu, da uzimaju u obzir rezultate, njihove karakteristike i potrebe, tako je veoma važno i da psiholog u radu sa parovima ovo stalno ima na umu.

Ne postoji recept kako se suočava sa neplodnošću. Ono što mi psiholozi možemo da ponudimo parovima jeste učenje načina kako da prepoznaju svoje emocije i kako da o njima razgovaraju sa svojim partnerom, kako da saslušaju partnera, uvaže njegova osećanja, stavove i razmišljanja.

Pored toga, jedna od važnih stvari jeste učenje strategija nošenja sa problemom i navedenim emocijama, postavljanje prema članovima porodice, prijateljima. Nasuprot onim zadacima koji se stavljaju pred sve parove (poput venčanja, planiranja porodice itd), ovi parovi imaju i dodatni zadatak nošenja sa ovim problemom, problemom sa kojim se ne susreću svi parovi.

Nekada se, na ovom putu suočavanja, desi da parovi ne mogu sami, da su iscrpljeni, kapaciteti oslabljeni, da osećaju da zapinju na istim mestima. Ponekad se dogodi da članovi para imaju različit pristup problemu, koriste različite strategije u procesu suočavanja koje dovedu do nekih nesuglasica u njihovom funkcionisanju. Važno je da znate da je ovo potpuno prirodno i očekivano u jednoj ovako zahtevnoj situaciji i da ne govori o tome da niste jedno za drugo ili pak da jedno od vas dvoje to želi više ili manje.

Nekada je, da biste postali svesni prethodno navedenog, potrebno da sa nekim popričate o tome. Sa nekim ko je neutralan i ko će vam dati drugu perspektivu i usmeriti vas u kom pravcu dalje da se krećete.

Upravo to jeste zadatak psihologa koji radi sa parovima koji se suočavaju sa neplodnošću – razumevanje, pružanje podrške, rad na emocijama i strategijama suočavanja, ali i rad na vašem partnerskom odnosu, boljem razumevanju i jasnijoj komunikaciji. I zapamtite, u ovom procesu jako je važno da imate podršku, a osoba koja je uvek tu za vas je upravo vaš partner!

Imamo priliku i čast da saradjujemo sa Jovanom Jestrović, psihologom koja je jedna od retkih stručnjaka koja se u svom radu posvećeno bavi baš problemima parova koji prolaze svoju borbu sa neplodnošću.

Koja je ustvari uloga psihologa kod suočavanja sa neplodnošću?

Veoma dug vremenski period problem neplodnosti se pristupalo isključivo sa medicinskog aspekta. Nakon što je sproveden prvi postupak vantelesne oplodnje, 80-ih godina prošloga veka prepoznata je potreba za pružanjem psihološke podrške ovim parovima i uočena je povezanost uzroka infertiliteta sa psihosomatskim faktorima. Tokom prvih godina fokus je bio isključivo na podršci vezanoj za sam medicinski tretman, u smislu pružanja informacija i redukcije stresa, dok je socijalno-psihološki aspekt ovog procesa bio zanemarivan.

Sa početkom sprovođenja istraživanja ovog aspekta neplodnosti dobija se uvid u potrebe parova – osim redukcije stresa i informacione podrške, oni ukazuju na značaj deljenja emocija koje se javljaju tokom procesa suočavanja, podrške prilikom donošenja odluka, kao i postojanja partnerskog savetovanja.

U skladu sa tim, uloga psihologa danas u priličnoj meri se razlikuje od njegove uloge nekada, a ogleda se u sagledavanju izazova sa kojima se ovi parovi suočavaju i uključuje procenu njihovog funkcionisanja, podršku, tretman, edukaciju, istraživanje i savetovanje. Psihološka podrška ovim parovima trebalo bi da bude prisutna i dostupna u svim fazama procesa suočavanja sa neplodnošću – pre samog tretmana, tokom tretmana, kao i nakon njega.

Nadalje, od dominantnog fokusa na pojedinca kroz proces suočavanja sa sterilitetom, noviji pristupi ističu značaj grupnih pristupa, kao i psihološke podrške usmerene na par i porodicu. Ovakav sistemski pristup pokazao se puno efikasnijim od pristupa usmerenog pojedincu.

Naravno, kakav vid podrške je kome potreban zavisi od puno faktora (same osobe, faze u kojoj se nalazi, socijalne podrške koja joj je dostupna i načina na koji se nosi sa krizom) te je zato uvek prva faza psihološka procena.

Imamo priliku i čast da saradjujemo sa Jovanom Jestrović, psihologom koja je jedna od retkih stručnjaka koja se u svom radu posvećeno bavi baš problemima parova koji prolaze svoju borbu sa neplodnošću.

Tekst je za vas pripremila dr Jestrović Jovana, psihološkinja.

Pišite nam i saznajte kako vam sve Jovana može pomoći.
office@link4med.com
Viber / Whatsapp +381.60.0726.525

Želite da dobijete ponudu?

Kontaktirajte nas i dobićete posebnu ponudu kao i predlog tretmana koji najviše odgovara vašim zahtevima.

Tri meseca za sazrevanje sperme: Zašto je ovo važno?

Šta je sazrevanje sperme i zašto je važno?

Stope uspeha surogat programa

Koliko je visoka stopa uspeha surogat programa.

Šta je blagi ciklus VTO?

infertilitet kod žena

Podrška partnera u borbi sa neplodnošću

Infertilitet – psihološko savetovanje

Kalkulator koji izračuna uspešnost vašeg IVF

IVF kalkulator - da li mogu da proverim koju šansu imam da zatrudnim nakon IVF-a ? Kada govorimo o šansi za trudnoću, mislimo na statistiku uspešnosti lečenja IVF-om. Razmislite na trenutak koja bi statistika bila najbolja sa stanovišta pacijenta? Naravno, procenat...

Embriotransfer 3 ili 5 dan?

Prednosti i mane embriotransfera na 3 ili 5 dan

Uzroci neplodnosti mogu imati psihosomatsko poreklo?

Infertilitet – psihološko savetovanje

Transfer 1 ili više embriona?

Šta preporučuju lekari u inostranim IVF klinikama

Kako izgleda proces odabira donora jajnih ćelija?

Na osnovu čega se donor jajnih ćelija odabira?

Da li će dete ličiti na mene?

Da li ste se suočili sa ovim strahom?

Kako izabrati idealnog donora jajnih ćelija?

Ukoliko se pripremate za IVF sa doniranim jajnim ćelijama treba ovo da znate

Zašto nam je važan PGS i PGD?

Pre implatacione genetske analize embriona

Da li planirate vantelesnu oplodnju sa donorskim jajnim ćelijama?

Osnovne informacije o VTO programu sa doniranim jajnim ćelijama

Najpovoljniji program donacije jajnih ćelija u Evropi

Naša partnerska IVF klinika iz Ukrajine nudi najpovoljniji program donacije jajnih ćelija

Da li mogu da postanem samohrana majka pomoću donacije jajnih ćelija?

Da li želite da imate svoje dete, ali nemate partnera? Postanite samohrana majka

Kako se mogu usvojiti embrioni?

Šta je program usvajanja embriona?

Želite da započnete program?

Ako želite da saznate više, pošaljite nam pitanje ili upit za vaš lični plan lečenja

Call Now Button