Program sa prenosom citoplazme

   

O PROGRAMU

Prenos citoplazme je metoda poboljšanja kvaliteta jajnih ćelija i njihove funkcije. To je odlično rešenje za pacijente starije od 35 godina, lošeg kvaliteta jajnih ćelija i za one koji žele da koriste svoja jajašca za IVF postupak.

Pacijentkinja se stimuliše da razvija svoje jajne ćelije, one se sakupljaju, a istovremeno i jajne ćelije donora. Citoplazma se uzima iz jajnih ćelija donora i ubrizgava pacijentkinji. Sperma može biti donorska ili partnerska sperma. Kada se jajne ćelije oplode,ovako kreirani embrioni se prenose.

Postupak se izvodi putem ICSI (Intracitoplasmic Sperm Injection). Pri citoplazmatskom prenosu, 10-15% citoplazme donora jajnih ćelija se dodaje u jajnu ćeliju pacijentkinje zajedno sa spermom. Citoplazma sadrži mitohondrije, enzime i ostale organele. Citoplazma ne sadrži nikakve informacije o fenotipu donora; ona sadrži samo informacije o proizvodnji energije. Dodata citoplazma donora poboljšava funkciju citoplazme pacijentkinje tokom oplodnje, pomaže u ranim fazama razvoja embriona i pomaže u njegovoj implantaciji.

Ovaj postupak (jednostavna injekcija citoplazme) od zdravog donora jajne ćelije može vratiti zdrave mitohondrijske aktivnosti i podmladiti pacijentkinjine jajne ćelije.

Prenos citoplazme posebno preporučujemo:

 • pacijentima slabog kvaliteta jajnih ćelija,
 • niskog stepena kvaliteta embriona,
 • pacijentim starijim od 35 godina,
 • pacijentima koji pate od prevremenog ulaska u menopauzu,
 • koji su imali prethodne pobačaje ili neuspehe u implantaciji.
 • Prenos citoplazme takođe je od pomoći pacijentima sa zastojem u razvoju embriona, velikom fragmentacijom embriona, idiopatskom neplodnošću i drugim.

Uključeno:     

 • Prve konsultacije sa specijalistom plodnosti (lekarom i medicinskim koordinatorom koji će biti u stalnom kontaktu sa vama u svim fazama vašeg lečenja).
 • Proces selekcije donora vitrifikovanih oocita (1 set – 12 oocita).
 • Personalizovani plan lečenja za svakog pacijenta.
 • Protokol stimulacije endometrijuma.
 • Analiza sperme i priprema sperme (može biti sperma partnera ili donora).
 • Intracitoplazmatska injekcija sperme (ICSI) odmrznutih oocita s spermom partnera ili donora.
 • Kultivacija embriona.
 • Embrio transfer.
 • Detaljni izveštaj o embriološkom razvoju.
 • Pomoć u hotelskim i putnim aranžmanima.
 • 2 aerodromska transfera.
 • Podrška pacijentu za vreme i posle programa lečenja.

CENA: 9.000 EUR

 

Procenat uspešnosti:

50%

Please follow and like us:
error