Ishranom do plodnosti

LINK4MED
LINK4MED

Ishranom do plodnosti

Koliko god mislimo da se zdravo hranimo, vrlo retko to i proveravamo. Tek kada se napravi provera nutritivnog stanja, kod osoba koje se bore sa sterilitetom se uočava određen stepen neuhranjenosti. Stepen uhranjenosti je u kontekstu fertiliteta, pojam puno širi od samog Indeksa telesne mase (BMI) te od ekstremnih slika mršavosti ili debljine.

 

Problem sa stepenom uhranjenosti, posebno u kontekstu fertiliteta je taj da ljudi ne unose dovoljno vitamina, minerala i zaštitnih komponenti. Tako se često događa da su ljudi s kilogramima viška, zapravo pothranjeni. Oni unose dovoljno energije hranom, ali ne unose dovoljno esencijalnih tvari, tzv. mikronutrijenata ključnih za metabolizam i niz telesnih funkcija, pa tako i reproduktivnu.

LINK4MED

Kako ishrana može da mi pomogne da postanem mama?

Slično medicinskoj terapiji koju propisuju lekari, nutritivnu terapiju propisuje nutricionista. Nutritivna (prehrambena) terapija se sastoji od prilagođenog jelovnika i po potrebi pomno odabranih dodataka ishrani te podrške i edukacije da se te nove navike praktično primene u život pojedinca.

Hrana bogata vitaminima, mineralima i drugim zaštitnim namirnicama, uz optimalan unos energije, sve je bitnija u današne vrijeme kada se suočavamo i s ekstremnim zagađenjima hrane, vode, tla i vazduha pa su nam više no ikada potrebne te zaštitne komponente da se na ćelijskom nivou redovno popravljaju greške nastale usled izlaganja stresu bilo onom emocionalnom ili toksikološkom.

Maja Obrovac Glišić, magistra nutricionizma

Imala je sreću da uči nešto što je zaista zanima. Trenirala je atletiku i činjenica da sportista može da ima bolje rezultate i kvalitet života uz pravilnu ishranu, dovoljno je zaintrigirala da stekne Univerzitetsko znanje kao Magistar nauka o ishrani (magistrirala 2009. godine).

Najveći deo svog profesionalnog iskustva stekla je na mestu Šefice Odelenja za hranu i dijetu Kliničke univerzitetske bolnice Rijeka, a od 2017., svoju karijeru je unapredila kao deo tima za dijetetsku ishranu u bolnici Agaplesion Diakonie Klinikum u Hamburgu, u Nemačkoj. Od 2017., piše za svoj webportal Holistic Fertility Nutrition, predstavljajući se kao holistički nutricionistički trener za plodnost, pozivajući vas da promenite svet sa njom i pitajući se – kako se može postati bolji od ovoga!

LINK4MED

Koje benefite i rešenja možete dobiti?

Prvi korak na ovom putu je provera nutritivnog statusa koju biste trebali prepustiti nutricionistima ili za to dodatno edukovanim lekarima s iskustvom. Za adekvatnu podršku u kontekstu fertiliteta, nutritivnu podršku vam može dati samo nutricionista sa 4 i više godina osnovnog obrazovanja u nutricionizmu i biokemiji, sa specifično nadograđenim setom veština i iskustvom u području koje vam je potrebno.

Provera nutritivnog statusa u segmentu medicinske obrade steriliteta, najčešće se odnosi na status folata i vitamina D. Ponekad se proveravaju vitamin B12 i gvožđe ali to nažalost nije niti približno dovoljno za procenu nutritivnog statusa jedne osobe.

U zavisnosti od ciljeva i stanju klijenata, izrađuje se prehrambeni plan i način podrške i dogovaraju kontrole za merenje rezultata. Treba napomenuti da je nutritivni plan puno više od običnog jelovnika, a ne može se uporediti niti sa samostalnim odabirom suplemenata.

LINK4MED

Najčešće postavljena pitanja

Kako izgleda tromesečni program nutritivne podrške začeću?

Tipični tromesečni program obuhvata:

– primarnu analizu postojećih prehrambenih i životnih navika

– procenu nutritivnih potreba i nutritivnog statusa

– analizu dosadašnjih medicinskih nalaza

– i konačno 6-10 video termina tokom naredna 3 meseca.

Kako se definiše cena savetovanja?

Cena savjetovanja se ne definira po satu već po komponentama definirane nutritivne strategije. Za mjesečne programe je to od 300 Eura na dalje, a za tromjesečne programe od 600 Eura na dalje ovisno o intenzitetu (plativo u dijelovima).

Šta ću sve naučiti?

Tokom ovog programa ljudi nauče šta sve konzumiraju (ne samo hranu, već sve što konzumiraju i kroz kožu, udahom, kroz lekove, itd), nauče šta bi trebali konzumirati da zadovolje svoje individualne potrebe, time optimiziraju svoj nutritivni status i zadovolje sve fizičke preduslove za začeće. Neretko klijentima predložim i konsultacije kod srodnih stručnjaka kako bismo sinergijom što pre postigli željeni rezultat i zadovoljili te fizičke preduslove za začeće.

Zahtev za besplatnu konsultaciju

Proverite šta vam nutricionista predlaže i savetuje da poboljšate svoju plodnost!

Kako bi bilo da imate svog ličnog nutricionistu koji bi vas nutritivno podržavao na vašem putu do bebe?