Surogat programi

LINK4MED

Šta je Surogatstvo?

Surogatstvo je proces u kome surogat majka svesno pristaje da nosi trudnoću i rodi dete za buduće roditelje. Surogat majka ne daje svoje jajne ćelije i NE PRENOSI svoju genetiku na dete koje nosi.

Surogatstvo je vrlo retko prva odluka na putu do izgradnje porodice. Često ljudi dolaze do surogatstva nakon pokušaja i iscrpljivanja drugih opcija kao što su vantelesna oplodnja i/ili IVF sa donacijom jajnih ćelija ili sperme.

Kada je nekom potreban surogat program?

Surogatstvo je jedini način da imaju dete ženama koje su imale:

 

 • komplikacije izazvane operacijama na materici, kao što je histerektomija,
 • miome ili krvarenja materice tokom prethodnog porođaja,
 • žene sa deformacijama materice, kongenitalnim patologijama genitalnih organa,
 • posledice prenesenih ginekoloških bolesti i operacija,
 • bolesti imunog sistema,
 • žene sa ozbiljnom bolešću koje mogu ugroziti normalnu trudnoću ili čak ugroziti svoj život (npr. dijabetes)
 • ponovljene neuspele pokušaje IVF.

Koje vrste surogat programa postoje?

 

U gestacijskom surogatstvu, trudnoća se postiže transferom embriona koji je stvoren IVF postupkom, ponekad uključujući i donorske jajne ćelije ili donorsku spermu, na način da dete NIJE genetski povezano sa surogat majkom. Postoje različite vrste surogat programa:

 • Surogat program sa embrionom formiranim od oba buduća roditelja – surogat majci je prenesen embrion koji je stvoren putem IVF, koristeći spermu budućeg oca i jajne ćelije buduće majke.
 • Surogat program sa donacijom jajnih ćelija – surogat majci je prenesen embrion koji je stvoren putem IVF, koristeći spermu budućeg oca i donorske jajne ćelije i u kom donor jajnih ćelija nije surogat majka. Dete koje će nastati bi bilo genetski povezano s budućim ocem i ne bi bilo povezano sa surogat majkom.
 • Surogat program sa spermom donora – surogat majci je prenesen embrion koji je stvoren putem IVF, koristeći jajne ćelije buduće majke i spermu donora. Dete koje će nastati će biti genetski povezano sa budućom majkom i ne bi bilo povezano sa surogat majkom.
 • Surogat program sa doniranim embrionom – surogat majci je prenesen embrion koji je stvoren putem IVF, i koga je donirao par koji je realizovao uspešan IVF program. Dete koje će nastati neće biti genetski povezano ni sa jednim od budućih roditelja.

Ko može da učestvuje u surogat programima?

U surogat programima u Ukrajini i Gruziji mogu da učestvuju samo heteroseksualni venčani parovi sa medicinskom indikacijom za korišćenje ovog programa. U ovim zemljama barem jedan od budućih roditelja mora biti genetski povezan sa detetom.

U Rusiji je surogat program dozvoljen i parovima koji nisu zvanično venčani, kao i samohranim majkama, kao i programi sa doniranim embrionom gde roditelji nisu genetski vezani za buduće dete.

Sve što treba da uradite je da popunite naš Upitnik za pacijente i sačekate da vas kontaktiramo sa informacijama.

Šta uključuje cena programa?

 • Preglede i izbor surogat majke,
 • Lekove za pripremu surogat majke za embrio transfer,
 • Ceo IVF ciklus,
 • hCG test,
 • Lekove za održavanje trudnoće,
 • Genetske testove PRISCA I i PRISCA II,
 • Preglede u trudnoći,
 • Organizovanje porođaja u jednom od porodilišta u Rusiji, Ukrajini ili Gruziji,
 • Naknadu za surogat majku,
 • Pravnu pomoć u dobijanju ruskog, ukrajinskog ili gruzijskog izvoda o rođenju deteta.

*Ovo je opšti opis usluga koje se nude. Precizan sadržaj usluge definisan je za svaki surogat program posebno.

Paket pravne pomoći uključuje:

 

 • pravnu konsultaciju i podršku tokom završetka programa,
 • pripremu kompletnog paketa dokumenata koje ambasada traži za podnošenje zahteva za izdavanje putnog dokumenta za dete,
 • putovanje u ambasadu, dodatne usluge (prevođenje, overavanje, apostolizacija, itd.) pomoć u potvrđivanju ili priznavanju roditeljskih prava.

Surogat programi u Ukrajini, Rusiji i Gruziji – mogućnosti realizacije

 

Link4MED je jedina agencija u Srbiji i regionu koja nudi kompletnu koordinaciju surogat programa zajedno sa našim partnerskim klinikama iz Ukrajine, Rusije i Gruzije. U ovim je zemljama surogat legalan, a klinike s kojima sarađujemo uspešno sprovode programe surogatstva od 2005. godine.

Surogatstvo u Ukrajini

Prema ukrajinskom zakonodavstvu, budući roditelji moraju biti u zvaničnom heteroseksualnom braku i imati medicinske indikacije za surogat, i barem budući otac mora obezbediti svoj genetski materijal. Pre nego što program počne, potrebno je dostaviti svoj venčani list sa apostilom i pismom od lekara u kom se potvrđuje vaša dijagnoza.

Budući roditelji se upisuju u rodni list deteta kao biološki roditelji. Svako dete rođeno u surogatnoj porodici u Ukrajini se od početka smatra zakonskim detetom. Drugim rečima, surogat majka ne može zadržati dete nakon rođenja iz bilo kojeg razloga.

Surogatstvo u Rusiji

Surogatno majčinstvo je dozvoljeno u Rusiji, ali samo za heteroseksualne parove i samohrane majke koji nemaju kapacitet da iznesu trudnoću. Takođe, zakon dozvoljava budućim roditeljima da koriste sopstveni genetski materijal ili genetski materijal donora ukoliko im je to potrebno, sve dok su ispunjeni osnovni zahtevi za korišćenje doniranih jajnih ćelija i sperme. Budući roditelji biraju Rusiju kao zemlju odredišta zbog pristupačne cene aranžmana za surogat.

Potrebno je da buduća majka ima medicinsku indikaciju koji joj onemogućava da zatrudni ili nosi trudnoću. Najčešći uzroci uključuju nedostatak materice, anomalije materice, rizik od poremećaja somatskih simptoma, ponovljene neuspehe IVF-a, itd. Samohrane majke moraju koristiti sopstvene jajne ćelije za stvaranje embriona koji će biti smešteni u matericu surogat majke.

Surogat majka mora dati pismeni pristanak kako bi imena budućih roditelja bila upisana u izvod iz matične knjige rođenih za dete. Kada su imena roditelja upisana u izvod iz matične knjige rođenih, oni su zvanično zakonski roditelji deteta. Surogat majka nema pravo da traži pravo na majčinstvo.

Surogatstvo u Gruziji

U Gruziji je surogatstvo uredjeno zakonom. Žena koja nosi trudnoću nema biološku vezu sa detetom. Otac i majka deteta, koje je rođeno uz pomoć surogat majke, priznati su kao biološki roditelji – bračni par koji je obezbedio svoj genetski materijal. Surogatstvo je dozvoljeno heteroseksualnim parovima i samohranim majkama koje imaju indikaciju za surogat program. Surogat majka treba da popuni poseban obrazac odmah nakon rođenja deteta koji predstavlja pristanak surogat majke da se navedu biološki roditelji u rodnom listu deteta.

Budući roditelji će se smatrati roditeljima, koji imaju sve zakonske odgovornosti i prava koja iz njega proizilaze. Surogat majka neće imati nikakva prava na dete i ni u kom slučaju neće biti priznata kao zakonska majka deteta.

Sledeće aspekte treba imati na umu:

 • rodni list deteta se izdaje u roku od 24 sata od rodjenja.
 • imena budućih roditelja će biti stavljena na rodni list deteta nakon rođenja.
 • budućim roditeljima nije potreban pristanak surogat majke da se registruju kao zakonski roditelji deteta.

Surogat programi

Ako želite da saznate više o surogat programima, uslovima i cenama, KONTAKTIRAJTE nas i dobićete BESPLATNU konsultaciju.