This post is also available in: енглески

Šta je surogatstvo?

Surogatstvo je proces kada surogatna majka svesno pristaje da nosi trudnoću i rodi dete za buduće roditelje.

Surogatstvo je vrlo retko prva odluka na putu izgradnje porodice. Često ljudi dolaze do surogatstva nakon pokušaja i iscrpljivanja drugih opcija kao što su intrauterina inseminacija (IUI), in vitro oplodnja (IVF) ponekad i IVF sa donacijom jajnih ćelija ili sperme.

Kada je nekom potreban surogat program?

Surogatstvo je ponekad jedini način da imaju dete za žene koje su imale:

 • komplikacije izazvane operacijama na materici, kao što je histerektomija,
 • zbog mioma ili krvarenja materice tokom prethodnog porođaja,
 • žene sa deformacijama materice, kongenitalne patologije razvoja genitalnih organa,
 • posledice prenesenih ginekoloških bolesti i operacija,
 • bolesti imunog sistema,
 • žene sa ozbiljnom bolešću koje mogu ugroziti normalnu trudnoću ili čak ugroziti svoj život (npr. dijabetes)
 • ponovljeni neuspeli pokušaji IVF.

Koje vrste surogat programa postoje?

U gestacijskom surogatstvu, trudnoća je rezultat transfera embriona koji je stvoren in vitro oplodnjom (IVF), ponekad uključujući donorske jajne ćelije ili donore sperme, na način da je dete nije genetski povezano sa surogatom. Gestacijski surogat je takođe podeljen na različite verzije:

 • Gestacijski surogat sa embriom formiranim od oba buduća roditelja – surogatnoj majci je transferisan embrion koji je stvoren putem IVF, koristeći spermu budućeg oca i jajne ćelije buduće majke.
 • Gestacijski surogat i donacija jajnih ćelija – surogat majci je transferisan embrion koji je stvoren putem IVF, koristeći spermu budućeg oca i donorske jajne ćelije i u kom donor nije surogat majka. Dete koje će nastati bi bilo genetski povezano s budućim ocem i genetski ne bi bilo povezano sa surogat majkom.
 • Gestacijski surogat i donatorska sperma – surogat majci je transferisan embrion koji je stvoren putem IVF, koristeći jajne ćelije buduće majke i donorske spermu. Dete koje će nastati će biti genetski povezano sa budućom majkom  i genetski ne bi bilo povezano sa surogatom.

Ko može da učestvuje u surogat programima?

Trenutno Link4MED može da vam ponudi surogat programe u Ukrajini, Rusiji i Gruziji.

Link4MED je jedina agencija u Srbiji i regionu koja nudi surogat programe zajedno sa našim partnerima iz Ukrajine, Rusije i Gruzije. U Ukrajini, Rusiji i Gruziji, surogat je legalan, a klinike sa kojim sarađujemo uspešno sprovode programe surogatstva više od 15 godina. Preko 300 rodjene dece za parove širom sveta.

Nudimo nekoliko vrsta surogat programa, i u zavisnosti od zemlje, u programima mogu da učestvuju svi pacijenti kojima je ovaj vid programa asistirane reprodukcije neophodan da se ostvare kao roditelji, bez obzira na pol, veru, bračni status.

 

Sve što treba da uradite je da ispunite naš Upitnik za pacijente i da sačekate da vas kontaktiramo sa ponudom za vaše individualno lečenje.

Pravna i zakonska regulativa u surogatstvu

Surogatstvo u Ukrajini

Prema ukrajinskom zakonodavstvu, budući roditelji moraju biti zvanično u heteroseksualnom braku i imati medicinske indikacije za surogat, i barem budući otac mora obezbediti svoj genetski materijal. Dakle, pre nego što program počne, potrebno je dostaviti svoj venčani list sa apostilom i pismom od lekara u kom se potvrđuje vaša dijagnoza.

Budući roditelji se upisuju u rodni list deteta kao biološki roditelji. Svako dete rođeno u surogatnoj porodici u Ukrajini se od početka smatra zakonskim detetom. Drugim rečima, surogat majka ne može zadržati dete nakon rođenja iz bilo kojeg razloga.

Surogatstvo u Rusiji

Surogatno majčinstvo je dozvoljeno u Rusiji, ali samo za heteroseksualne parove i samohrane majke koji nemaju kapacitet da iznesu trudnoću. Takođe, zakon dozvoljava budućim roditeljima da koriste sopstveni genetski materijal ili genetski materijal donora ukoliko im je to potrebno, sve dok su ispunjeni osnovni zahtevi za korišćenje doniranih jajnih ćelija i sperme. Budući roditelji biraju Rusiju kao zemlju odredišta zbog pristupačne cene aranžmana za surogat.

Potrebno je da buduća majka ima medicinsku indikaciju koji joj onemogućava da zatrudni ili nosi trudnoću. Najčešći uzroci uključuju nedostatak materice, anomalije materice, rizik od poremećaja somatskih simptoma, ponovljene neuspehe IVF-a, itd. Samohrane majke moraju koristiti sopstvene jajne ćelije za stvaranje embriona koje će biti smešteni u maternicu surogat majke.

Surogat majka mora dati pismeni pristanak kako bi imena budućih roditelja bila upisana u izvod iz matične knjige rođenih deteta. Kada su imena roditelja upisana u izvod iz matične knjige rođenih, oni su zvanično zakonski roditelji deteta. Surogat majka nema pravo da traži pravo na majčinstvo.

Surogatstvo u Gruziji

U Gruziji je gestacijski surogat uredjen zakonom. Žena koja nosi bebu nema biološku vezu sa detetom. Otac i majka deteta, koje je rođeno uz pomoć surogat majke, priznati su kao biološki roditelji – bračni par koji je obezbedio svoj / donorski genetski materijal. Surogatstvo je dozvoljeno heteroseksualnim parovima i samohranim majkama koje nemaju matericu. Surogat majka treba da popuni poseban obrazac odmah nakon rođenja deteta koji predstavlja pristanak surogat majke da se navedu biološki roditelji na rodni list deteta.

Budući roditelji će se smatrati roditeljima, koji imaju sve zakonske odgovornosti i prava koja iz njega proizilaze. Surogat majka neće imati nikakva prava na dete i ni u kom slučaju neće biti priznata kao zakonska majka deteta.

Sledeće aspekte treba imati na umu:

 • rodni list deteta se izdaje u roku od 24 sata od rodjenja.
 • imena budućih roditelja će biti stavljena na rodni list deteta nakon rođenja.
 • budućim roditeljima nije potreban pristanak surogat majke da se registruju kao zakonski roditelji deteta.

Šta uključuje cena naših programa?

 • skrining i izbor surogat majke,
 • lekove za pripremu surogat majke za embrio transfer,
 • ceo IVF ciklus,
 • hCG test,
 • svi lekovi,
 • genetski testovi PRISCA I i PRISCA II,
 • skrining trudnoće,
 • organizovanje porođaja u jednom od porodilišta u Ukrajini ili Gruziji,
 • naknadu za surogat majku,
 • pravnu pomoć u dobijanju ukrajinskog ili gruzijskog izvoda o rođenju deteta.

* Ovo je opšti opis usluga koje se nude. Tačan sadržaj usluge određuje se posebno za svaki surogat paket

Paket “GO HOME” uključuje:

 • pravnu konsultacija i podrška tokom završetka programa,

 • pripremu kompletnog paketa dokumenata koje ambasada traži za podnošenje zahteva za izdavanje pasoša za dete,

 • putovanje u Kijev u ambasadu,

 • dodatne usluge (prevođenje, overavanje, apostolizacija, itd.) pomoć u potvrđivanju ili priznavanju roditeljskih prava;

 • druge procedure naturalizacije za novog građanina u vašoj zemlji prebivališta.

Surogat programi u Ukrajini, Rusiji i Gruziji

Ukoliko želite da saznate više o našim programima, uslovima i cenama, KONTAKTIRAJTE NAS i dobićete ponudu potpuno BESPLATNO

Ime i Prezime (obavezno)
Vaša Email adresa (obavezno)
Broj mobilnog telefona
Vaša poruka (obavezno)
["Koristeći ovu formu iskazujete svoju saglasnost da vaše podatke sačuvamo i koristimo ih u svrhu radnji definisanih na ovom website."]