Vantelesna oplodnja VTO/IVF - Sve što treba da znate

Svaki par suočen sa neplodnošću mora da donese tešku odluku o izboru pravog mesta za vantelesnu oplodnju.

Pre svega nije lako dobiti odgovarajuću dijagnozu za svoje zdravstveno stanje, to nekad zna da traje i godinama dok ne stignete od svog ginekologa do specijaliste fertiliteta koji može da postavi adekvatnu dijagnozu infertiliteta.

Potom, kako da znate koja je klinika za vantelesnu oplodnju dobra? Kako da saznate koji je lekar najbolji, i kako do njega/nje doći? Šta sve treba da gledate, šta je tu važno? I naravno, koliko će to sve da vas košta?

Ne brinite: danas svetska medicina i klinike za vantelesnu oplodnju u inostranstvu imaju rešenje za više od 95% zdravstvenih problema koji prave problem sa plodnošću žena i muškaraca.

Naše lično iskustvo u lečenju neplodnosti i dugogodišnje iskustvo u koordiniranju programa vantelesne oplodnje u inostranstvu iz više od 15 različitih klinika za IVF u 8 zemalja sveta, omogućava nam da već 5 godina svakodnevno pomažemo pacijentima da odaberu adekvatan program i kliniku za vantelesnu oplodnju individualno za svoje zdravstveno stanje.

Šta je vantelesna oplodnja?

Vantelesna oplodnja (VTO), odnosno In Vitro Fertilizacija (IVF), predstavlja metodu biomedicinski potpomognutog oplođenja. Korišćenjem ove metodologije se na odgovarajući način uzimaju ženske jajne ćelije iz jajnika žene i u laboratoriji oplođuju uz pomoć spermatozoida. Ovako oplođena jajna ćelija odnosno embrion se potom prenosi u matericu žene.

Pored klasičnog IVF postupka, postoji i program Intrauterine inseminacije (IUI). Intrauterina inseminacija predstavlja metodu biomedicinski potpomognutog oplođenja koja ne podrazumeva vantelesnu oplodnju i koju možemo doživeti više kao pomoć paru u spontanom ostvarivanju trudnoće.

Postupak inseminacije se izvodi tako što se ultrazvučno i hormonski prati razvoj folikula u jajnicima žene i u određenom stadijumu tog razvoja izaziva ovulacija, nakon koje se kroz cervikalni kanal žene ubrizgava rastvor spermatozoida prethodno pripremljenih i obrađenih od strane embriologa, kako bi se pospešila šansa za ostvarivanje trudnoće.

Šta označava skraćenica IVF?

Vantelesna oplodnja odnosno In Vitro Fertilizacija (IVF) je složena serija procedura koje se koriste za pomoć kod lečenja neplodnosti ili za prevenciju genetskih problema i pomoć pri začeću deteta. 

IVF je jedan od najpoznatijih tipova asistirane reproduktivne tehnologije (ART) i služi da kombinacijom lekova i hirurških procedura pomogne spermi da oplodi vašu jajnu ćeliju i da tako oplođenu jajnu ćeliju implantira u vašu matericu.

U nastavku ćemo objasniti sve detalje vezane za vantelesnu oplodnju.

 

Da li se vantelesna oplodnja razlikuje od veštačke oplodnje?

Kada se definitivno preporučuje vantelesna oplodnja?

Brojni su uzroci infertiliteta. 

I u odsustvu bilo kakvog zdravstvenog problema, šansa da par ostvari trudnoću spontano, i u mladim godinama, iznosi svega 20-25% po jednom menstrualnom ciklusu. Ovo je činjenica koje mnogi parovi nisu svesni, a koja nam ukazuje na to da mnoge “kockice moraju a se poklope” kako bi došlo do trudnoće i da će redovnim i upornim pokušavanjem oko 85% parova napraviti trudnoću za godinu dana. Preostalih 15% spade u grupu infertiliteta i oni mogu zahtevati odgovarajući medicinski tretman.

Da bi reprodukcija uopše bila moguća neophodno je da reproduktivna osobina kod oba partnera funkcioniše. Tako su preduslovi adekvatne reprodukcije uredna produkcija spermatozoida kod muškog partnera, uredna ovulatorna funkcija kod ženskog partnera (odnosno prisustvo ovulacija) kao i prohodnost ženskog reproduktivnog trakta (pre svega ovde se misli na prohodnost jajovoda).

Osnovni uzroci infertiliteta mogu biti:

 • Muški faktor infertiliteta odnosno loš spermogram
 • Poremećaji ovulatorne funkcije (ženski faktor)
 • Oštećenja ili neprohodnost jajovda (ženski faktor)
 • Patološka stanja materice i trbušne duplje kod žene
 • Infertilitet nepoznatog uzroka (osnovna ispitivanja nisu pronašla problem ni kod muškarca ni kod žene)

Pored navedenih, brojna su benigna oboljenja žene i muškarca kao što su sindrom policističnih jajnika, endometrioza, miomi materice, adenomioza, polipi materice, nepravilnosti materice poput septuma, prisustvo upalnih procesa kod žene poput upale jajnika, poremećaji štitne žlezde i drugih endokrinološki i sistemski poremećaji.

Kod muškaraca su to pre svega nespuštenost testisa, traume ili upalni procesi, prisustvo varicočele, endokrinološki poremećaji i drugi.

Koje sve metode vantelesne oplodnje postoje?

Podela metoda vantelesne oplodnje se može izvršiti na više načina sa aspekta programa koji određenom paru odgovara. Pa tako imamo osnovnu podelu prema rodu partnera, na metode čiji odabir zavisi od toga da li je problem neplodnosti prisutan sa muške ili ženske strane. 

Detaljniju podelu možemo vršiti prema samom načinu sprovođenja, pa ih možemo svrstati u sledeće grupe:

VTO sa sopstvenim jajnim ćelijama

Kada govorimo o vantelesnoj oplodnji sa sopstvenim jajnim ćelijama razlikujemo:

Klasičan IVF

Klasičan IVF je jedna od metoda vantelesne oplodnje pri kojoj embriolog, prilikom fertilizacije jajne ćelije u laboratoriji, u odgovarajućoj posudi ostavlja jajnu ćeliju sa koncetratom spermatozoida da je spontano oplodi.

Iako se u klinikama za VTO danas uglavnom svi programi vantelesne oplodnje obavljaju metodom ICSI, klasičan IVF se koristi u situacijama kada ne postoji grublji poremećaj spermograma. Prednost ovog metoda je to što dozvoljava “prirodnu selekciju” odnosno što prepušta da najpotentniji spermatozoid iz koncentrata sam oplodi jajnu ćeliju u ovim posebnim uslovima.

Nažalost, ovakva oplodnja:

 • ima malu stopu uspeha kod značanijeg oštećenja spermograma (i tu je potrebno koristiti ICSI),
 • i u slučaju urednog spermograma može da ne dovede do oplodnje (takozvani „fertilization failure“), kao i
 • što se može desiti da više spermatozoida oplodi jednu jajnu ćeliju čime se stvaraju genetski neispravni embrioni.

ICSI metoda

Intracitoplazmatska injekcija spermatozoida odnosno ICSI metoda, je tehnika oplodnje jajne ćelije prilikom koje se jedan spermatozoid direktno ubrizgava u citoplazmu jajne ćelije i tako je oplođuje. Ovom metodom se kreira embrion.

Ova metoda je unela revoluciju u lečenje težih oblika muške neplodnosti koji su do tada imali veoma malu šansu za uspeh primenom metode klasičnog IVF, jer je upotrebom ICSI metode dovoljno imati na raspolaganju i veoma mali broj spermatozoida da bi se postigao uspeh.

ICSI metoda se uobičajeno koristi kod:

 • težih oblika i problematičnih spermograma (smanjen broj, pokretljivost i procenat normalnih spermatozoida),
 • nakon tehnika biopsije testisa i vađenja spermatozoida (TESA, TESE, microTESE),
 • kod normalnih spermograma, u slučajevima kada je u prethodnim vantelesnim oplodnjama došlo do niske stope oplodnje jajnih ćelija ili čak kompletnog izostanka fertilizacije.

SAVET:  Kada na raspolaganju imamo veći broj jajnih ćelija, čak i u slučajevima normalnog spermograma, dobro je jedan deo jajnih ćelija oploditi metodom klasičnog IVF, a jedan deo metodom ICSI kako bi se izbegao neuspeh oplodnje.

VTO sa doniranim jajnim ćelijama

Vantelesna oplodnja sa doniranim jajnim ćelijama je metoda u kojoj pacijentkinja koja nema dovoljno ili nema uopšte svojih jajnih ćelija uzima donorske jajne ćelije koje se u laboratoriji spajaju sa spermatozoidima njenog partnera kako bi se stvorili embrioni.

Na ovaj način stvoreni embrioni se prenose putem embrio transfera u matericu pacijentkinje kako bi se postigla dugo željena trudnoća.

IVF sa doniranim jajnim ćelijama je za mnoge od žena jedini način da budu majke.

Mnogo je verovatnije da će trudnoća biti postignuta i održana sa doniranim jajnim ćelijama donorke koja je nekad duplo mlađa od pacijentkinje, sa potvrđenim dobrim zdravstvenim stanjem i dokazanom plodnošću. 

VTO sa doniranjem embriona

Vantelesna oplodnja sa donacijom embriona je program u kome se bira donorka jajnih ćelija i donor sperme od čijeg genetskog materijala će se kreirati embrioni koji će se potom prebaciti pacijentkinji putem embrio transfera. Zato što se u ovom programu koriste i donirane jajne ćelije i donirana sperma, ovaj program se često naziva i program duple donacije.

Programi VTO sa doniranjem embriona su dobro i povoljno rešenje za parove kojima je potrebna donacija i jajnih ćelija i sperme (samohrani roditelji ili bračni parovi sa obostranim problemom).

U ovom programu budući roditelji nisu genetski vezani za svoje buduće dete, ali imaju mogućnost da dožive trudnoću i porođaj.

Surogatstvo

Surogatstvo je proces u kome surogat majka svesno pristaje da nosi trudnoću i rodi dete za buduće roditelje.

Surogatstvo je vrlo retko prva odluka na putu do izgradnje porodice. Često ljudi dolaze do surogatstva nakon pokušaja i iscrpljivanja drugih opcija kao što su vantelesna oplodnja i/ili VTO sa donacijom jajnih ćelija ili sperme.

Za svaku od navedenih grupa postoji više različitih pouzdanih programa, koji su u inostranstvu dostupni svakome uz pomoć Link4Med mreže.

VTO o trošku države

Kada ste dijagnostifikovali da imate neki od problema sa neplodnošću kod svog lekara, prvo proverite da li ispunjavate uslove da svoju vantelesnu oplodnju realizujete u Nacionalnom programu, gde troškove vašeg postupka pokriva država. 

Da bi se par uključio u Nacionalni program BMPO, neophodno je da ispunjava propisane uslove od strane Republičke stručne komisije za BMPO Ministarstva zdravlja.

Kriterijumi za uključivanje u lečenje postupcima BMPO su sledeći:

 • supružnici, odnosno vanbračni partneri kod kojih su iscrpljene druge mogućnosti lečenja neplodnosti;
 • žene koje imaju neplodnost i pored odgovarajućeg lečenja;
 • žena do 43 godine života u momentu dobijanja Potvrde o ispunjenosti uslova za postupak BMPO;
 • očuvana funkcija jajnika;
 • normalan indeks telesne mase (BMI manji od 30) žene;
 • svi oblici subfertilnosti muškarca uz postojanje živih ili morfološki ispravnih spermatozoida u ejakulatu;
 • muškarci sa azospermijom koji imaju prethodno zamrznut materijal.

Na šta imate pravo?

 1. Neograničen broj stimulisanih postupaka BMPO i neograničen krioembriotransfera ima osigurano lice (žena) do napunjene 43 godine u momentu dobijanja Potvrde o ispunjenosti uslova koja nema dece u zajednici.
 2. Dva stimulisana postupka BMPO i tri krioembriotransfera ima žena do 43 godine života koja u postojećoj zajednici ima jedno dete (bez obzira da li je dobijeno vantelesnom oplodnjom ili prirodnim putem).
 3. Na teret RFZO-a proceduru vantelesne oplodnje mogu izvršiti i parovi kod kojih muški partner ima dijagnozu azoospermije i zamrznut materijal u nekoj od klinika za vantelesnu oplodnju u Srbiji.

Ostale kriterijume i uslove za ostvarivanje prava na vantelesnu oplodnju o trošku države proverite na sajtu RFZO – Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Uputstvo o VTO

Za sve obrasce i ostale informacije možete posetiti i sajt RFZO

U Srbiji je moguće realizovati samo programe vantelesne oplodnje sa sopstvenim jajnim ćelijama i spermom.

Programi vantelesne oplodnje u inostranstvu

VTO sa sopstvenim jajnim ćelijama

Sve vrste IVF programa sa sopstvenim jajnim ćelijama i spermom partnera.

Donacija jajnih ćelija

Za žene koji imaju iscrpljenu rezervu jajnih ćelija i parove koji su imali niz neuspelih pokušaja VTO.

neplodnost-kod-muskaraca

Neplodnost kod muškaraca

IVF programi sa biopsijom testisa ili sa donorom sperme, ili kombinacijom sopstvene i donirane sperme.

Surogat programi

Surogat programi sa sopstvenim i doniranim genetskim materijalom u Ukrajini, Gruziji, na Severnom Kipru i u Meksiku.

Zašto izabrati program vantelesne oplodnje u inostranstvu?

Nije svejedno koji lekar će raditi na vašem slučaju i nije svejedno koji embriolog će odlučivati o vašim embrionima.

Naš IVF tim čine visoko obučeni lekari i embriolozi iz IVF klinika u Češkoj, Ukrajini, Rusiji, Gruziji, Grčkoj, i sa Kipra, stručnjaci zaposleni u vodećim klinikama i istraživačkim institutima u oblasti reproduktivne medicine i IVF-a. Aktivno uključeni u klinička i naučna istraživanja i širenje znanja, klinike sa kojima sarađujemo, rade sa širokom mrežom partnera u inostranstvu i imaju direktno strateško partnerstvo sa drugim vodećim IVF centrima u Evropi.

Državni, pa čak i privatni zdravstveni sektori u ovoj regiji još uvijek zaostaju po kvalitetu i inovativnosti stranih klinika. Ono što vam se verovatno čini neočekivanim je da su svi tretmani kvalitetniji a pri tom i jeftiniji nego u vašoj zemlji.

Svi specijalisti za plodnost koji rade u klinikama sa kojima sarađujemo su mentori i članovi renomiranih udruženja lekara i embriologa ESHRE – Evropskog društva za ljudsku reprodukciju i embriologiju, i ESGE – Evropskog društva za ginekološku endoskopiju.

Klinike za vantelesnu oplodnju u inostranstvu prate i implementiraju sve novine u lečenju neplodnosti koje se u svetu razvijaju i preporučuju, uključujući:

 • inovativne metode za odabir sperme,
 • podmlađivanje jajnika i materice krvnom plazmom i matičnim ćelijama,
 • podmlađivanje testisa i poboljšanje njihovih performansi,
 • metode poboljšanja receptivnosti endometrijuma,
 • utvrđivanje „prozora plodnosti“ kod žena,
 • specijalizovani programi za žene sa 40+,
 • specijalizovani programi za žene sa niskim AMH,

i mnoge druge tretmane i vrste programa koji se kod nas još uvek ne primenjuju.

 

Link4MED je agencija koja koordinira programe vantelesne oplodnje klinika u inostranstvu sa kojima sarađuje i pomoćiće vam da u inostranstvu odaberete tretman ili program, kliniku i lekara koji baš vama odgovara, da ceo tretman zakažete i organizujete vaš kompletni boravak tokom medicinskog tretmana koji odaberete. Za vas, na stranom jeziku obavićemo sve potrebne konsultacije, prevode dokumentacije, online razgovore sa lekarima i kompletno vas pripremiti za tretman u inostranstvu.

Koordinacija programa znači da ćemo vam pružiti podršku kroz ceo proces: od odabira i planiranja vašeg tretmana, pomoći u prikupljanju svih neophodnih medicinskih rezultata, zakazivanja tretmana do izbora dodatnih usluga, uključujući rezervaciju avionske karte, smeštaja, organizacije prevoza i prevoda.

 

Link4MED osigurava da svaki pacijent primi ne samo kvalitetnu medicinsku pomoć, već i maksimalnu podršku i udobnost.

 • Iskustvo u VTO: Naši medicinski koordinatori imaju adekvatno iskustvo u procesu VTO programa i mogu se pozabaviti svim problemima i pitanjima koja bi pacijenti mogli imati, uključujući: sigurnost, smeštaj i sl.
 • Poznavanje medicinskih centara: Koordinatori su upoznati sa medicinskim ustanovama sa kojima rade. Oni su dobro informisani o sertifikatima lekara, tipu objekata i drugim faktorima koji su ključni u izboru medicinskog centra.
 • Koordinatori su se već upoznali sa ponudom bolnica i klinika i pobrinuli se da vaša bolnica i lekar budu akreditovani i sigurni za rad. U nekim slučajevima su i posetili izabranu bolnicu i već imaju uspostavljen sistem da bi vaš proces putovanja u medicinski turizam tekao glatko.

VAŽNO nam je da tretmani i programi koje vam nudimo budu što više pristupačni, ali i da izaberemo najbolje lekare i najpoznatije medicinske ustanove, inovativan pristup dijagnozi i lečenju neplodnosti.

Svakodnevno proširujemo i poboljšavamo našu ponudu sve boljim programima i poboljšavamo naš rad kako bismo vam što više pomogli. Pratimo šta tražite i koji tretmani vas interesuju.

Kako izgleda postupak vantelesne oplodnje?

U zavisnosti od izabrane relevantne metode, VTO proces se svakako razlikuje u određenim fazama, koje su detaljno opisane u okviru opisa svakog od dostupnih programa, ali ugrubo bismo čitav postupak mogli podeliti na sledeće faze:

 1. Žena uzima hormone kako bi podstakla svoje jajnike da proizvedu što više folikula koji sadrže zrela jajašca i podstakli endometrijum da se zadeblja
 2. Lekar tokom hirurške intervencije vadi te jajne ćelije (ovaj korak preskačemo u VTO sa doniranjem jajnih ćelija)
 3. U laboratoriji IVF klinike embriolog koristi spermu za oplodnju izvađenih ili doniranih jajnih ćelija
 4. Ista laboratorija uzgaja ovako oplođenu jajnu ćeliju da postane stabilni embrion i blastocista
 5. Lekar prenosi embrion u matericu žene u nadi da će se razviti zdrav fetus, a na kraju i beba

Tokom faze stimulacije jajnika, većina žena sebi ubrizgava hormone koji direktno deluju na jajnike da bi proizveli veliki broj folikula, od kojih se u svakom nalazi jajna ćelija. Uopšteno govoreći, period „stimulacije i praćenja“ kod većine žena traje oko 10 dana. Za to vreme pacijentkinja se svakodnevno ili svaki drugi dan dolazi u lekarsku ordinaciju kako bi joj izvadili krv i uradili ultrazvuk, da bi utvrdili koliko folikula raste i prilagodili doziranje.

Kada je lekar zadovoljan brojem i veličinom folikula, pacijent će dobiti lek koji će prisiliti jajne ćelije da „sazru“.

Trideset pet do trideset šest sati kasnije, lekar će pomoću male igle, koristeći ultrazvučno navođenje, probiti zid vagine da bi pristupio jajnicima. Na kraju te igle nalazi se mali vakuum koji odvodi folikule i vraća jajne ćelije. Ovaj postupak se obično radi uz blagu sedacijom ili laku anesteziju.

Nakon što se uzmu zrela jajašca, potrebno ih je staviti u Petrijevu posudu i oploditi spermom.

U sledećem koraku, laboratorija treba da uzgoji ove oplođene jajne ćelije u stabilne embrione. Ovaj process traje od 3-6 dana. Ovo je najteži deo procesa, i više od polovine embriona neće preživeti ovu fazu. Na kraju ove faze dolazimo do 4 ili 5 embriona. Svi ovi embrioni treba da imaju ispravan broj hromozoma ili neće dovesti do rođenja zdravog deteta. Nažalost, najbolji mogući scenario je da će u najboljem slučaju samo pola njih ispuniti ovaj kriterijum, i dolazimo do 2 embriona sa ispravnim brojem embriona.

Nakon ove faze, vreme je da se embrioni prebace u matericu. Embrio transfer se ili može uraditi nekoliko dana nakon vađenja jajnih ćelija ili se embrioni mogu zamrznuti za kasniji transfer. Ako imamo 2 normalna embriona, verovatno će makar jedan dovesti do trudnoće, što ćemo saznati nakon 10 dana od embrio transfera.

proces-vantelesne-oplodnje

Procenat uspešnosti vantelesne oplodnje

Procenat uspeha vantelesne oplodnje je pitanje koje vas najviše interesuje.

Stopa uspeha se razlikuje od programa do programa, zavisi od individualne zdravstvene situacije svakog od vas, ali koji su to faktori koji najviše utiču na uspešnost svakog programa vantelesne oplodnje?

Veliki uticaj imaju godine žene. Mlađe žene imaju veće stope uspeha sa IVF, ali čak i najmlađim pacijentkinjama sa najvišim procentima uspeha IVF ciklus ne mora da bude uspešan. Kao što možete videti na slici ispod, s godinama, procenat uspešnosti opada u proseku više od 10%.

Kada to znamo, zašto bi iko uopšte radio vantelesnu oplodnju?

Za neke pacijente, i ovi procenti uspeha su ipak mnogo viši u upoređenju sa na primer IUI odnosno intrauterinom inseminacijom.

vantelesna-oplodnja

Posle svakog IVF pokušaja kumulativne šanse za uspeh rastu sve više, ali kao što vidite na grafikonu dole, ne jednako za sve pacijente. Nakon 2,3 ciklusa, većina žena koje nisu starije od 40 godina će uspeti da zatrudni. Za žene od 40-42 godine, nakon 2-3 ciklusa, grubo rečeno trećina njih će uspeti da začne dete.

A za žene preko 42 godine, manje od 20% će uspeti da ostanu u drugom stanju bez obzira koliko pokušaja i ciklusa vantelesne oplodnje da urade.

kumulativna-stopa-uspeha-ivf

Sledeći faktor koji stvarno utiče na procente uspešnosti IVF je kvalitet klinike na kojoj realizujete program. Uporedite procente uspešnosti 3 IVF klinike u jednoj zemlji i često ćete videti procente uspešnosti koji su podeljeni po godinama pacijentkinja jer one imaju najveći uticaj kao što smo vam i mi objasnili.

Na ovaj način možete da primetite da jedna klinika često ima dramatično bolje procente uspešnosti nego druga, a to je sve zbog toga što odlazak u bolju kliniku sa boljom laboratorijom može da udvostruči vaše šanse za uspeh.

Da li postoje rizici vantelesne oplodnje?

Pa zbog čega onda svi koji imaju problem sa plodnošću jednostavno ne idu na IVF? Ipak je ovaj postupak mnogo efikasniji nego da nastavite da pokušavate prirodnim putem, ili čak idete na inseminaciju.

Odgovor leži u nekoliko rizika i poteškoća.

Pored velikog novca koji je potreban za realizaciju VTO programa, vantelesna oplodnja stavlja veliki psihički pritisak na žene koje moraju da prolaze kroz ovo lečenje. Takođe, velika količina hormona koja se uzima, striktni režim nadzora lekara nad celim procesom, i ako bude imala sreće uspeće do faze vađenja jajnih ćelija koji je operativna intervencija pod potpunom anestezijom.

Ali bez obzira na sve ovo, IVF je i dalje najbrži put do bebe za svakog ko ima neke od problema sa svojom plodnošću. Za žene za koje je vreme od krucijalnog značaja, preskakanje tempiranog seksusalnog odnosa, uzimanja Clomida i odlazak na vantelesnu oplodnju je jedini ispravan put lečenja.

Takođe, pored svog ovog sadržaja, slobodno se može ubaciti i ona sekcija u kojoj se komunicira šta to radi Link4Med i koncept ličnog iskustva, uz podatak o broju sprovedenih programa i rođenih beba.

VTO u inostranstvu

Nije lako odabrati onog ko će vam pomoći da ostvarite svoj san.

Link4MED vam nudi bezuslovnu pažnju, da vas saslušamo do kraja, da istražimo sve prepreke koje vam stoje na putu do roditeljstva i da budemo tu sve vreme za vas. Možda ne možemo uvek i svima da pomognemo, ali za najmanje 70% vas pripremili smo ponudu od preko 30 različitih vrsta programa asistirane reprodukcije, od IVF-a do surogat programa.

Pomoćićemo vam da odaberete pravi program i kliniku za IVF iz više od 15 različitih klinika za IVF u 8 zemalja, individualno za vaše zdravstveno stanje. 

CEO IVF PROGRAM SE REALIZUJE U SAMO JEDNOJ POSETI

link4med-ivf

Započnite sa nama svoje putovanje do bebe

…jer biti mama je moguće

Call Now Button