This post is also available in: енглески

Tretmani In Vitro Fertilizacije

Dovesti dete na svet, i pri tom biti zaslužan za to skoro kao otac i majka, definitivno je mnogo više od posla.

Svaki par koji se suočava sa neplodnošću mora doneti tešku odluku o izboru pravog mesta za svoj IVF tretman. Odgovor na pitanje zašto odabrati nas leži u činjenici da ćemo, uz iskustvo i znanje naših partnerskih klinika, u sadašnjim okolnostima, ponuditi najbolje IVF tretmane i najveću šansu za uspeh po pristupačnim cenama IVF tretmana.

Neke od usluga koje Vam nudimo nije moguće realizovati u Srbiji niti u regionu jer još nisu dozvoljene zakonom, kao što su donacija jajnih ćelija i sperme i surogat programi. Individualna posvećenost pacijentu tokom celog procesa, strpljivost i dovoljna angažovanost i posvećenost svakom pacijentu kao i individualni plan lečenja je još nešto što naše klinike izdvaja od domaćih. I sve to po još povoljnijoj ceni.

Otkrijte koje sve tretmane možemo da vam ponudimo.

Jednodnevna dijagnostika fertiliteta

Koncept jednodnevne dijagnoze neplodnosti primenjuju vodeći međunarodni centri, a zasnivaju se na najpreciznijim dijagnostičkim metodama za koje je dokazano da najbolje odgovaraju vašim potrebama. Naša partnerska klinika iz Srbije rutinski praktikuje koncept jednodnevne dijagnoze na osnovu endoskopskih procedura (histeroskopija i transvaginalna laparoskopija), koje nisu samo najsuverenije metode u dijagnostici zbog direktne vizuelizacije, već u isto vrijeme nude i mogućnost hirurškog zahvata.

Kako se sprovodi postupak?

Jednodnevna dijagnoza znači da par dolazi u određeni dan ciklusa sa unapred određenim laboratorijskim rezultatima koji se moraju uraditi na odgovarajući dan ciklusa. Nakon toga sedi razgovor sa doktorom, kompletan ginekološki i ultrazvučni pregled, a zatim odlazak u operacionu dvoranu gde, najčešće u kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji, kamera ulazi u matericu, a zatim prolazi kroz malu punkciju, prečnika nekoliko milimetara na dnu vagine, u abdominalnu šupljinu. Na ovaj način možemo direktno vizualizovati unutrašnjost materice, jajovoda i jajnika. Kontrast prolazi kroz jajovod, koji se zatim meri (“duva”). Određeni detektovani problemi mogu se hirurški tretirati u istoj proceduri. Sama procedura traje 15-20 minuta u najvećem delu, a dok se žena ispituje, reproduktivni biolozi proveravaju analizu sperme partnera koji donosi sveži uzorak sperme od kuće ili ga daje na licu mesta.

Koliko procedura traje?

Posle pauze od 1-2 sata nakon završetka procedure, pacijenti dobijaju kompletan set rezultata od lekara, sa dokumentovanim fotografijama nalaza, pre i posle operacije, kompletna slika situacije na kojoj se odabran najbolji plan za dalji tretman.

Laparoskopija

Laparoskopija, poznata i kao dijagnostička laparoskopija, je hirurška dijagnostička procedura koja se koristi za ispitivanje organa u abdomenu. To je minimalno invazivan postupak sa niskim rizikom koji zahteva samo male rezove.

Kada se koristi laparoskopija?

Laparoskopska ginekologija se najčešće koristi u sledećim uslovima:

 • Proveravanje prolaza jajovoda, sa operativnom procedurom na jajovodima, ako su iz bilo kog razloga oštećeni.
 • Operativno uklanjanje jajovoda (salpingektomija) kod vanmaterične trudnoćei svih drugih stanja gde je određeni proces do te mere oštetio jajovode i gde njihovo ostavljanje nudi više štete nego koristi.
 • Svi tipovi benignih tumora jajnika (pre svega cistični jajnici).
 • Svi oblici i sve faze težine endometrioze.
 • Miomi materice, kako subserozni, tako i intramuralni (sa spoljne strane i u zidu materice).
 • Uklanjanje materice iz više razloga (benignih i malignih).
 • Brojna stanja iz oblasti uroginekologije (urinarni poremećaji) i druge ginekološke patologije.

IUI – Intrauterine Inseminacija

Intrauterina inseminacija IUI predstavlja metodu medicinski asistirane reprodukcije koja ne podrazumeva vantelesnu oplodnju i koju možemo doživeti više kao pomoć paru u spontanom ostvarivanju trudnoće. Procedura je jednostavna, bezbedna i često uspešna u pomoći infertilnom paru.

Smatramo da i ova, kao i sve druge metode lečenja steriliteta, sme da se izvodi samo nakon kompletne dijagnostike infertilnog para kako bi se izbegle pojedine komplikacije (poput vanmaterične trudnoće), i tek kada lekar proceni da su šanse za uspeh zadovoljavajuće.

Insmeinacija je indikovana pre svega kod pacijenata sa infertilitetom nepoznatog porekla, ali i kod pacijenata sa blažim oblikom muškog infertiliteta, ovulatornih problema odnosno odsustvom spontanih ovulacija, kao i u slučajevima gde postoji prisustvo antitela na spermatozoide, problem na nivou grlića materici i brojnim drugim stanjima.

Sama procedura se može izvoditi u spontanom ciklusu, ili u ciklusu sa određenom blagom stimulacijom ovulacije kod žene što uglavnom preferiramo pošto daje veću šansu za upseh.

Klasičan IVF/ICSI

ICSI odnosno intracitoplazmatska injekcija spermatozoida, je tehnika oplodnje jajne ćelije gde se jedan spermatozoid direktno ubrizgava u citoplazmu jajne ćelije i tako ostvaruje njena oplodnja i stvara embrion.

Određeni IVF centri su zbog standardizacije rada i manje šanse za neuspeh fertilizacije standardno prešli na ICSI proceduru u svim situacijama. Ipak ni ovo ne mora biti najbolje rešenje pošto se izbor spermatozoida vrši uglavnom na osnovu morfološke procene od strane embriologa. Ovim se zaobilazi prirodna selekcija najboljeg spermatozoida.

Kada se ICSI metoda uobičajeno koristi?

ICSI se standardno koristi kod:

 • Težih oblika patoloških spermograma (smanjen broj, pokretljivost i procenat normalnih)
 • Nakon svih tehnika hiruške ekstrakcije spermatozoida (TESA, TESE).
 • Kod normalnih spermograma, nakon što je u prethodnim ciklusima došlo do niske stope oplodnje jajnih ćelija ili čak kompletnog izostanka fertilizacije.
 • Savet je da se u slučajevima kada na raspolaganju imamo veći broj jajnih ćelija, čak i uslučajevima normalnog spermograma, jedan deo oplodi metodom IVF, a jedan deo metodom ICSI kako bi se izbelga šansa za neuspeh oplodnje.

Garantovani IVF program

O programu

Garantovani IVF program sa sopstvenim jajnim ćelijama nudi više IVF ciklusa za fiksnu cenu, značajnu uštedu i povrat od 30% u slučaju da trudnoća nije postignuta.

Uključuje do 3 kolekcije jajnih ćelija pacijenta pod opštom anestezijom i neograničen transfer zamrznutog embriona (ako postoje višak embriona dobijenih posle svežih IVF ciklusa) između svakog novog ciklusa dok se ne potvrdi trudnoća ili kada se koriste svi embrioni.

Garantovani IVF program će pomoći u prevazilaženju različitih prepreka i ponuditi mnogo veće šanse za uspešan ishod sa sopstvenim oocitima pacijenta.

Sistem za povrat novca

Ako se ne postigne trudnoća (trudnoća se određuje ultrazvučnim pregledom koji će potvrditi bebino srce na 6. sedmici trudnoće), 30% ukupnih troškova programa će biti vraćeno.

* Program važi za period od 16 meseci od trenutka potpisivanja pred-ugovora.

Kumulativna stopa uspeha u trudnoći sa garantovanim IVF-om:

1. prenos embriona – 64%

2. prenos embriona – 86%

3. prenos embriona – 97%

4. prenos embriona – 100%

TESE

Postupak aspiracije spermatozoida testisa (TESA) je postupak koji se sprovodi kod muškaraca sa opstruktivnom azoospermijom, a koji pripremaju spermu za in vitro oplodnju.

Kod nekih osoba spermatozoidi ne moraju biti prisutni u ejakulatu. Ovo stanje se zove Azoospermia. Uzrok ovom stanju može biti ili problem u samoj proizvodnji sperme ili opstrukcija protoka sperme tokom ejakulacije. Kongenitalne anomalije mogu biti relativno neuobičajene u opštoj populaciji, i mogu se pojaviti u do 2% neplodnih muškaraca. Najnovija tehnika aspiracije sperme iz testisa je TESA – TESE.

CET – Krio-embrio transfer

Metodologija krioprezervacije omogućava očuvanje embriona u zamrznutom stanju za njihovu kasniju upotrebu u IVF tretmanima. Tokom krio-embrio transfera embrioni se odmrzavaju, procenjuje njihov kvalitet i nakon kratkog perioda kultivacije, oni se ubacuju u šupljinu materice pomoću tankog transfernog katetera.

PGD i PGS

Preimplantaciona genetska dijagnostika (PGD) i Preimplantacioni genetički skrining (PGS)

Preimplantaciona genetska dijagnostika (PGD) i preimplantacioni genetički skrining (PGS) su najnaprednije i revolucionarne metode lečenja neplodnosti uz pomoć visoko specijaliziranih molekularno-genetičkih tehnika u ispitivanju stanja embriona.

Šta je PGD i kada ga koristiti?

Preimplantacijska genetska dijagnostika (PGD) je sofisticirana i delikatna procedura, u kojoj se laser koristi za vađenje embrionalne ćelije, koja se dobija putem in vitro oplodnje. Ova procedura ne ometa dalji tok razvoja embriona. Dobijeni ćelijski embrion se zatim šalje u genetičku laboratoriju, gde se analizira na prisustvo određenih genetskih bolesti najnaprednijim molekularnim tehnikama. Na taj način, u određenim situacijama, kada postoji rizik prenosa nasljednih bolesti na potomstvo, moguće je dijagnosticirati da li embrion ima gen za određenu bolest. Samo se zdravi embrioni vraćaju u matericu, sprečavajući pojavu bolesti kod deteta. Indikacije za gore navedeni postupak mogu biti različite, a odnose se prvenstveno na retke monogene bolesti za koje se zna da postoje u porodici, sa roditeljima, braćom i sestrama i drugim rođacima.

Šta je PGS i kada ga koristiti?

Preimplantacioni genetički skrining (PGS) je procedura koja se tehnički ne razlikuje od PGD procedure, osim što ima za cilj da analizira ukupan broj hromozoma embriona koji se tokom procedure IVF tretmana vraćaju u matericu. Zapravo, razlog najvećeg broja neuspešnih ciklusa (preko 80%) u tome što je embrion, koji je vraćen u matericu, iako je imao odličan izgled, bio aneuploidan (ili nema normalan broj hromozoma). Ova stanja su veoma česta, posebno u starijoj dobi majke, a najčešće su povezana sa neuspjehom implantacije ili pobačajima. Samo u retkim slučajevima, ovi embrioni mogu preživeti trudnoću (kao što su embrioni sa Dounovim sindromom). U određenim situacijama, kada je žena iznad 37 godina, ili kada su prethodni neuspešni pokušaji, ili ako je to želja roditelja, svi embrioni mogu biti testirani korišćenjem gore navedene tehnike, kako bi se utvrdilo da li imaju normalan broj hromozoma, u da bi se u matericu vratili samo hromozomski ispravni embrioni.

Krioprezervacija

Krioprezervacija je skup revolucionarnih tehnologija u oblasti kriobiologije pomoću kojih se ćelije i tkiva mogu uspešno zamrznuti na ekstremno niskim temperaturama koje omogućavaju praktično zaustavljanje biološkog procesa starenja i stanične smrti, a što je još važnije, nakon nekoliko godina do nekoliko decenija, uspešno se može odmrznuti zadržavajući svoju punu funkcionalnost. Desetogodišnja naučna otkrića i razvoj specifičnih supstanci za zamrzavanje koje pomažu ćelijama da prežive ovaj proces, takozvane krioprotektante, kao i specifični mehanizmi zamrzavanja na bazi ranije primenjene metode zamrzavanja, i metoda vitrifikacije koja se koristi danas, doprineli su uspešnom zamrzavanju i kasnije odmrzavanju sa velikom stopom preživljavanja skoro svih ljudskih ćelija, uključujući i one najranjivije – jajne ćelije.

Kolika je stopa uspeha?

Stopa preživljavanja jajnih ćelija naprednim metodama vitrifikacije dosegla je zapanjujućih 95% ili više danas, iako je prije nekoliko godina bilo samo 20%. Činjenica da je skoro 40% dece koja su rođena nakon in vitro postupaka oplodnje počela kao embrion koji je bio zamrznut pri oplodnji, a potom odmrznut metodom krioprezervacije, govori u prilog sigurnosti postupka. To pokazuje efikasnost i sigurnost procedure, jer se u tim situacijama bilježi čak i niža stopa komplikacija u trudnoći. Danas se krioprezervacija uspešno primenjuje na skoro sve tipove ljudskih ćelija, tako što se određenim indikacijama zamrzava sperma, jajne ćelije, embrioni i tkivo oko testisa i jajnika.

Histeroskopija

Histeroskopija je način da vaš lekar pogleda sluznicu materice. Histeroskop ima svetlo i kameru zakačenu na njega tako da vaš doktor može da vidi oblogu na video ekranu. Takođe se može uraditi da bi se utvrdilo da li vas problem u materici sprečava da zatrudnite.

Histeroskopija se koristi kao jedina i primarna za operativno lečenje sledećih stanja (od kojih neka nisu vidljiva na ultrazvuku pre nje, a samo na histeroskopiji):

 • Stenoza i drugi problem cervikalnog kanala
 • Polipi telo materice
 • Prisustvo Adult-Ashermanovog sindroma
 • Submucosal miomi
 • Prisustvo pregrade – septuma u unutrašnjosti materice, kao i u evaluaciji svih anomalija oblika materice
 • Brojna stanja koja spadaju u “nevidljivu “patologiju materice drugim metodama, kao što je mikroplipoza, upalna stanja materice, fibrozne pregrade i brojna druga.

Laparoskopija

Laparoskopija, poznata i kao dijagnostička laparoskopija, je hirurška dijagnostička procedura koja se koristi za ispitivanje organa u abdomenu. To je minimalno invazivan postupak sa niskim rizikom koji zahteva samo male rezove.

Laparoskopska ginekologija se najčešće koristi u sledećim uslovima:

 • Proveravanje prolaza jajovoda, sa operativnom procedurom na jajovodima, ako su iz bilo kog razloga oštećeni.
 • Operativno uklanjanje jajovoda (salpingektomija) kod vanmaterične trudnoćei svih drugih stanja gde je određeni proces do te mere oštetio jajovode i gde njihovo ostavljanje nudi više štete nego koristi.
 • Svi tipovi benignih tumora jajnika (pre svega cistični jajnici).
 • Svi oblici i sve faze težine endometrioze.
 • Miomi materice, kako subserozni, tako i intramuralni (sa spoljne strane i u zidu materice).
 • Uklanjanje materice iz više razloga (benignih i malignih).
 • Brojna stanja iz oblasti uroginekologije (urinarni poremećaji) i druge ginekološke patologije.

Laparotomija

Laparotomija je hirurška incizija u abdominalnu šupljinu. Izvodi se kako bi se ispitali abdominalni organi i kako bi se pomoglo u dijagnostikovanju bilo kakvih problema.

Hirurška incizija za otvaranje prednjeg abdominalnog zida i pristup organima male karlice može biti longitudinalni ili transverzalni rez, a odluka zavisi od vrste bolesti i potrebnog obima hirurške procedure, veličine organa ili promena koju treba hirurški odstraniti, starost pacijenta i njeno opšte zdravstveno stanje i stanje kao i sve prethodne operacije.

Promotivni program donacije jajnih ćelija

O programu

Izuzetno smo uzbuđeni da Vas informišemo o našem novom Promotivnom programu donacije jajnih ćelija sa vitrifikovanim donatorskim jajnim ćelijama za samo 2.950 €.

Imate savršenu priliku da odmah izaberete jajne ćelije iz Banke za donore jajnih ćelija koja uključuje više od 5.000 jajnih ćelija iz širokog spektra donora i započnete program lečenja po ekskluzivnoj ceni!

Dobićete pristup katalogu donatorskih jajnih ćelija i sve potrebne informacije za početak vašeg putovanja do roditeljstva.

Uključuje:

 • Inicijalne konsultacije sa specijalistom za plodnost (lični lekar i medicinski koordinator koji će biti u stalnom kontaktu sa vama u svim fazama vašeg tretmana).
 • Besplatan 7-dnevni pristup širokom katalogu donorskih jajnih ćelija sa više od 5.000 jajnih ćelija od donatora sa različitim karakteristikama.
 • Proces selekcije vitrificiranih oocita (1 set – 12 oocita).
 • Individualni plan tretmana za svakog pacijenta.
 • Protokol stimulacije endometrijuma.
 • Zagrevanje vitrificiranih oocita.
 • Kompenzacija za donora jajnih ćelija.
 • Analiza sperme i priprema sperme (može biti partner ili donatorska sperma).
 • Intracitoplazmatska injekcija sperme (ICSI) odmrznutih jajnih ćelija sa spermom partnera ili donora.
 • Kultivacija embriona.
 • Transfer embriona.
 • Detaljan izveštaj o embriološkom razvoju i fotografija prenesenih embriona.
 • Pomoć sa zahtevima za vizu, hotelskim i putnim aranžmanima.
 • 2 transfera do aerodroma i besplatan obilazak grada uz vodiča.
 • Podrška pacijentu tokom i nakon programa tretmana.

IVF sa svežim donorskim jajnim ćelijama

BOLNICA GARANTUJE:

 1.  Više od 10 zrelih ocita i 2 blastociste za embriotransfer
 2.  Bez liste čekanja
 3.  Individualni izbor donora

UKLJUČENO:

 • Inicijalna konsultacija sa specijalistom fertiliteta (lični doktor i medicinski koordinator ko će vam biti kontakt tokom celog procesa)
 • 3 dnevni pristup velikoj bazi donatora jajnih ćelija sa više od 450 zdravstveno sigurnih donatora jajnih ćelija sa drugačijim fenotipom
 • Besplatan proces odabira donora jajnih ćelija (sa individualnom asistencijom doktora po potrebi)
 • Individualno planiranje tretmana
 • Protokol stimulacije endometrijuma
 • Medicinski i psihološki pregled donora jajnih ćelija, lekovi i stimulacija
 • Vađenje donorskih jajnih ćelija sa anestezijom
 • Kompenzacija za donora jajnih ćelija
 • Analiza sperme i priprema
 • Intracytoplasmic sperm injection (ICSI)
 • Embrio transfer
 • Detaljan izveštaj o razvoju embriona i fotografije transferisanog embriona
 • Asistencija u vezi vize, hotela i putovanja
 • 2 transfera sa i na aerodrom
 • Podrška pacijentu tokom i nakon procesa

IVF sa vitrifikovanim donorskim jajnim ćelijama

BOLNICA GARANTUJE:

 1.  8 zrelih ocita i 1 blastocistu za embriotransfer
 2.  Bez liste čekanja
 3.  Individualni izbor donora

UKLJUČENO:

 • Inicijalna konsultacija sa specijalistom fertiliteta (lični doktor i medicinski koordinator ko će vam biti kontakt tokom celog procesa)
 • 3 dnevni pristup velikoj bazi donatora jajnih ćelija sa više od 450 zdravstveno sigurnih donatora jajnih ćelija sa drugačijim fenotipom
 • Besplatan proces odabira donora jajnih ćelija (sa individualnom asistencijom doktora po potrebi)
 • Proces odabira donora zamrznutih jajnih ćelija (1 set – 6-8 jajnih ćelija)
 • Individualno planiranje tretmana
 • Protokol stimulacije endometrijuma
 • Zagrevanje odmrznutih ocita
 • Kompenzacija za donora jajnih ćelija
 • Analiza sperme i priprema
 • Intracytoplasmic sperm injection (ICSI)
 • Embrio transfer
 • Detaljan izveštaj o razvoju embriona i fotografije transferisanog embriona
 • Asistencija u vezi vize, hotela i putovanja
 • 2 transfera sa i na aerodrom
 • Podrška pacijentu tokom i nakon procesa

Kombinovani IVF sa sopstvenim i donorskim jajnim ćelijama

UKLJUČENO:

 • Inicijalna konsultacija sa specijalistom fertiliteta (lični doktor i medicinski koordinator ko će vam biti kontakt tokom celog procesa)
 • Individualno planiranje tretmana
 • Ultrazvučno nadziranje procesa stimulacije jajnika
 • Nadziranje hormonskog statusa tokom stimulacije
 • Protokol stimulacije endometrijuma
 • Zagrevanje odmrznutih ocita – ukoliko je potrebno
 • ili stimulacija donora i procedura prikupljanja jajnih ćelija
 • Opšta anestezija donora – ukoliko je potrebno
 • Vađenje jajnih ćelija pacijenta
 • Opšta anestezija pacijenta
 • Kompenzacija za donora jajnih ćelija
 • Analiza sperme i priprema
 • Intracytoplasmic sperm injection (ICSI)
 • Embrio transfer
 • Krioprezervacija embriona
 • Čuvanje embriona 1 godinu
 • Detaljan izveštaj o razvoju embriona i fotografije transferisanog embriona
 • Asistencija u vezi vize, hotela i putovanja
 • 2 transfera sa i na aerodrom
 • Podrška pacijentu tokom i nakon procesa

Program dvostruke donacije

– IVF program sa donatorom jajeta i sperme

O programu

Ovaj paket obuhvata celokupne troškove IVF tretmana sa gametama donatora jajnih ćelija i donora sperme, ICSI oplodnje, kao i krioprezervaciju i čuvanje embriona tokom cele godine. Budući roditelji dobijaju prošireni profil donora jajnih ćelija, detaljnu medicinsku istoriju i nekoliko fotografija (slike donora iz detinjstva i kao odrasle osobe).

IVF program sa donorom jajnih ćelija i sperme uključuje:

 • Inicijalne konsultacije sa specijalistom za plodnost (lični lekar i medicinski koordinator koji će biti u stalnom kontaktu sa vama u svim fazama vašeg tretmana).
 • 7 dana besplatnog pristupa širokom katalogu donora jajnih ćelija i sperme sa donorima sa različitim fenotipom.
 • Proces selekcije donora jajnih ćelija uz ličnu pomoć.
 • Personalizovani plan lečenja.
 • Protokol individualne stimulacije za endometrij.
 • Medicinski i psihološki pregledi donora jajnih ćelija, lekovi, stimulacija.
 • Medicinski i psihološki skrining donora sperme.
 • Postupak sakupljanja jajnih ćelija sa anestezijom.
 • Naknada za donora jajnih ćelija i sperme.
 • Analiza sperme i priprema sperme.
 • ICSI – Intracitoplazmatska injekcija sperme.
 • Embrio culture.
 • Transfer embriona.
 • Krioprezervacija viška embriona.
 • Skladištenje embriona za jednu godinu.
 • Slika prenesenih embriona.

Garantovani program donacije jajnih ćelija sa povratom novca

O programu

Garantovani program donacije jajnih ćelija nudi više IVF ciklusa za fiksnu cenu, značajne uštede i 50% povraćaja u slučaju da trudnoća nije postignuta.

Sistem povraćaja novca

Ako se ne postigne trudnoća (trudnoća se određuje ultrazvučnim pregledom koji će potvrditi bebino srce na 6. sedmici trudnoće), 50% ukupnog troška programa će biti vraćeno.

Garantovani program donacije jajnih ćelija uključuje:

 • Inicijalne konsultacije sa specijalistom za plodnost (lični lekar i medicinski koordinator koji će biti u stalnom kontaktu sa vama u svim fazama lečenja lično ili putem interneta).
 • ndividualno planiranje tretmana za svakog pacijenta.
 • Donatorski medicinski i psihološki skrining, lekovi, stimulacija.
 • Protokol za pripremu endometrijuma.
 • Do 3 procedure sakupljanje jajnih ćelija sa anestezijom.
 • Kompenzacija za donora jajnih ćelija.
 • Analiza sperme i priprema sperme.
 • Intracitoplazmatska injekcija sperme (ICSI).
 • Embrio culture.
 • Krioprezervacija embriona.
 • Skladištenje embriona tokom 16 meseci.
 • Assisted hatching.
 • Neograničeni zamrznuti transfer embriona
 • Zamrzavanje i skladištenje sperme 12 meseci.
 • Detaljan izveštaj o embriološkom razvoju

Embryo Adoption

O programu

Program usvajanja embriona je dokazan, uspešan proces koji omogućava porodicama koje žele da dožive trudnoću i porođaj (samohrani roditelji ili bračni parovi) da usvoje preostale embrione od pacijenata koji su uspešno obavili IVF tretman u našoj klinici i donirali višak embriona drugim budućim porodicama. U našoj banci embriona imamo više od 1.000 zamrznutih embriona spremnih da se odmah rezervišu. U 2016. godini dostigli smo 60% kliničke stope trudnoće sa doniranim embrionima sa pacijentima starijim od 40 godina! U skladu sa najnovijim istraživanjima, stepen uspešnosti ciklusa prenosa zamrznutih embriona je skoro isti kao i sveži ciklusi IVF.

Prednosti:

 • više od 1.000 zamrznutih embriona;
 • 60% kliničke stope trudnoće;
 • 35% stopa živo rodjene dece.

Surogat programi

Kada je u pitanju surogatstvo, u koordinaciji sa našim partnerskim klinikama za surogat programe u Evropi, spremni smo da potencijalnim roditeljima ponudimo razne surogat programe u sledećim zemljama:

 • Ukrajina
 • Gruzija
 • Rusija
 • Grčka

Želimo da budućim potencijalnim roditeljima približimo sledeće aspekte surogatstva:

 • Zakoni o surogatstvu (zemalja u kojima je dostupan naš program)
 • Trenutni aktivni programi
 • Prenošenje roditeljstva i/ili imena roditelja na izvodu iz matične knjige rođenih
 • Opcije za jednog roditelja
 • Dobijanje dvojnog državljanstva
 • Troškovi surogatstva

Ko je Link4MED?

Link4MED je jedinstvena usluga za pacijente, agencija koja upravlja svim aspektima vašeg IVF tretmana u inostranstvu. Od trenutka kada stupite u kontakt s nama, pružamo vam opšte savete, podršku i niz drugih pogodnosti osmišljenih kako bi vaš tretman in vitro oplodnje bio što prihvatljiviji i ugodniji.

IVF ponuda

Pogledajte šta naše IVF klinike imaju da vam ponude!

 

Kontaktirajte nas

Zatražite vašu individualnu IVF ponudu

Ako želite da dobijete više informacija ili imate neka pitanja, molim vas kontaktirajte nas i u roku od 48 sati ćete dobiti vaš Individualni plan lečenja!