This post is also available in: енглески

Link4MED kao agencija za medicinski turizam ili posrednik u organizaciji vašeg lečenja u inostranstvu je agencija koja posreduje između domaćih pacijenata sa jedne strane i inostranih zdravstvenih ustanova s druge strane.

Zašto biste koristili posrednika pri lečenju u inostranstvu?

This post is also available in:
енглески

Tokom poslednje tri ili četiri godine, pojavile su se ovakve kompanije, većina kao sinonim za zdravlje i putovanja. One funkcionišu kao turistička agencija: rezervišu letove i organizuju smeštaj, prevoz i ture pacijenta za medicinski turizam.

Ključna razlika, naravno, je da oni takođe služe kao veza ili posrednik između vas i inostrane bolnice i doktora. Zapravo, posao fasilitatora je da vam ponudi usluge zdravstvenih ustanova, učini je razumljivom i objasni, a zatim vas vodi kroz proces i pomaže vam na tom putu.

Za one koji pokušavaju da odluče da li će koristiti fasilitatora ili ne, važno je uzeti u obzir i prednosti i nedostatke koje oni pružaju. Link4MED osigurava da svaki pacijent ne samo primi kvalitetnu medicinsku pomoć, već i maksimalnu podršku i udobnost. Mi radimo ankete o zadovoljstvu pacijenata kako bismo videli kako naša partnerska bolnica brine o inostranim pacijentima u smislu komunikacije, usluga, religijskih i dijetetskih potreba i drugih razloga.

Vaš zdravstveni tretman više nije ograničen geografskim troškovima ili troškovima lečenja. Link4Med, povezuje pacijente sa  zdravstvenim radnicima kako bi pronašli pravo rešenje za svoje lečenje.

Koje su prednosti korišćenja posrednika?

This post is also available in:
енглески

Fasilitator/posrednik može poslužiti kao vodič za medicinske putnike. Mnogim medicinskim putnicima je zgodno da traže pomoć od fasilitatora i agencija, umesto da sami sve organizuju. Neke od prednosti stečenih korišćenjem usluga ovih agencija su navedene u nastavku:

  • Opšte informacije: Facilitatori medicinskog turizma imaju adekvatno iskustvo u procesu zdravstvenog turizma i mogu se pozabaviti svim problemima i pitanjima koja bi medicinski putnici mogli imati, uključujući: sigurnost, smeštaj i sl.
  • Poznavanje medicinskih centara: Agencije za medicinski turizam su upoznate sa medicinskim ustanovama i pružateljima usluga sa kojima rade. Oni su dobro informisani o sertifikatima lekara, tipu objekata i drugim faktorima koji su ključni u izboru medicinskog centra.
  • Logistika: Medicinski posrednici mogu pružiti pomoć u logistici, dokumentaciji, dozvolama i drugim putnim aranžmanima potrebnim za medicinski turizam. To uključuje aranžmane za hotel, prevoz i smeštaj, a ako je potrebno, mogu se uključiti i u organizaciju turističkih aranžmana.
  • Sve na jednom mestu, “klju u ruke” sistem: Pogodnost da budete u mogućnosti da birate i pristupate informacijama o raznim bolnicama, procedurama i uslugama. Korisnici mogu doći na veb stranicu fasilitatora medicinskog turizma i zatražiti procenu cene za određenu proceduru iz nekoliko različitih bolnica ili klinika, a zatim odabrati koji pružatelj usluga bolje odgovara njihovim potrebama i budžetu. Pored toga, kada donesete odluku o tome kuda da putujete, facilitator medicinskog turizma obično može voditi računa o svim vašim logističkim obavezama kao što su letovi, smeštaj i prevoz.
  • Uspostavljeni odnosi sa međunarodnim pružateljima usluga: Fasilitatori su se već upoznali sa ponudom bolnica i klinika i pobrinuli se da vaša bolnica i lekar budu akreditovani i sigurni za rad. U nekim slučajevima su i posetili izabranu bolnicu i već imaju uspostavljen sistem da bi vaš proces putovanja u medicinski turizam tekao glatko.
  • Jezičke i kulturne prepreke obično nisu problem: kontaktiranje nekih međunarodnih bolnica može biti izazov zbog razlika u vremenskim zonama, jezičkih barijera i kulturnih razlika. Facilitatori već imaju ostvarene kontakte u ovim međunarodnim bolnicama.

O kojim vrstama ušteda govorite?

This post is also available in:
енглески

Inovativni tretmani i pristupi lečenju, tehnološka opremljenost zdravstvenih sutanova, kao i individualna i potpuna posvećenost pacijentu su uglavnom razlozi zašto se naši pacijenti odluče da pomoć za svoje zdravstveno stanje potraže u inostranstvu.

Ukoliko su šanse za uštedu glavni razlog zbog kojeg ste potražili usluge medicinskog turizma, činjenica je da u proseku možete očekivati da ćete uštedeti od pedeset do osamdeset posto onoga što biste inače platili u svojoj zemlji. Da biste dobili dobru predstavu o tačnom iznosu novca koji ćete uštedeti, morate uzeti u obzir ne samo troškove postupka, već i avionske troškove, troškove smeštaja i druge troškove vezane za putovanja.

Zašto bih se lečio u inostranstvu?

This post is also available in:
енглески

U ovom trenutku možete se zapitati: zašto bi neko putovao i po nekoliko sati za neku medicinsku proceduru? Zašto prolaziti kroz sve probleme pronalaženja doktora i bolnice u Ukrajini, Turskoj, Gruziji ako postoji medicinska pomoć u zemlji iz koje dolazite?

Činjenica da svake godine sve više i više ljudi putuje u inostranstvo radi zdravstvene zaštite pokazuje jednostavnu istinu: nije dobro imati pristup samo jednoj vrsti zdravstvenih usluga na jednom tržištu, jer nemate pristup inovativnim i modernim dostignućima i načinima lečenja kao ni povoljnijim cenama tretmana.

Predstavnici inostranih klinika predstavljaju lice zdravstvenih ustanova koje vam predstavljaju. Na vašem jeziku predstavićemo vam programe koje inostrane klinike nude, upoznati se sa njihovim radom umesto vas i sa kompletnom procedurom, kako najjednostavnije i najpovoljnije doći do željenog rezultata.

Vaš zdravstveni tretman više nije ograničen geografskim granicama ili troškovima lečenja. Link4Med, povezuje pacijente sa  zdravstvenim ustanovama u insotranstvu kako bi pronašli pravo rešenje za svoje lečenje.

Započnite vaše medicinsko putovanje!