Duška Medić

Terapeut Herbalne i Naturopatske Medicine, konsultant za Holističko zdravlje

Terapeut Herbalne i Naturopatske Medicine, konsultant za Holističko zdravlje

Kvalifikacije stekla na CNM, College of Naturopathic Medicine, London

Kao terapeut Herbalne Medicine i Naturopatije, svojim klijentima pruža personalizovana i efikasna zdravstvena rešenja. Uz duboko razumevanje lekovitih svojstava herbi i prirodnih terapija, koristi holistički pristup za rešavanje uzroka zdravstvenih problema što neminovno rezultira povlačenjem simptoma bolesti. 

Posle dugogodišnjeg rigoroznog studiranja na CNM, College of Naturopathic Medicine, London stekla je stručnost i znanje koje kombinuje drevnu mudrost sa najnovijim naučnim dostignućima u ovoj oblasti. Stečeno obrazovanje uključuje Zapadnu Herbalnu Medicinu, Naturopatsku Medicinu, Nutricionizam, Homeopatiju kao i Tradicionalne medicine: Ajurveda, TCM (Kineska Tradicionalna Medicina).  

Praktično iskustvo stiče dvogodišnjom praksom na CNM, College of Naturopathic Medicine, a potom nastavlja rad u svojoj privatnoj klinici u Londonu. Uspešan ishod postiže holističkim terapeutskim pristupom koji podrazumeva blisku saradnju sa klijentom gde se vrši procena njegovog jedinstvenog zdravstvenog stanja i prema tome određuje cilj i metod tretmana. Sačinjava se plan koji pored herbalne i naturopatske terapije uključuje ishranu, korigovanje životnog stila i druge prirodne terapije za postizanje trajnih rezultata.

Živi u Londonu, UK, majka je jedne devojčice. 

duska-medic-prirodna-medicina
Call Now Button