Matične ćelije za lečenje muške neplodnosti

Kako se matičnim ćelijama leči neplodnost kod muškaraca?

U terapijama matičnim ćelijama koriste se takozvane MSC – mezenhimske matične ćelije.

Mezenhimske matične ćelije su poznate kao matične ćelije odraslih koje su prisutne u masnom tkivu osobe. Terapijski efekat matičnih ćelija postiže se zahvaljujući njihovoj sposobnosti da se diferenciraju i transdiferenciraju u ćelije specifične za tkivo, kako bi se stopile sa rezidentnim ćelijama, da bi se izlučio širok spektar parakrinih faktora da stimulišu opstanak i funkcionalni oporavak rezidentnih ćelija ili da regulišu lokalnu mikrookolinu ili imunološki odgovor.

Mnogo studija sugeriše da ubrizgavanje MSC promoviše diferencijaciju polnih ćelija i / ili stimuliše razvoj tkiva gonadropina. Korišćenjem MSC-a možemo postići pozitivne efekte u onim kliničkim slučajevima koji nisu bili perspektivni uz tradicionalne opcije terapije.

Pozitivni efekti koji se mogu očekivati nakon terapije su:

 • veća količina sperme u ejakulatu ili pacijenti mogu čak i započeti stvaranje sperme u slučajevima sa potvrđenom azoospermijom;
 • smanjenje ili potpuno uklanjanje zapaljenske promene u ejakulatu;
 • porast količine morfološki zrele sperme u ejakulatu;
 • bolja pokretljivost sperme;
 • povećano trajanje perioda bez recidiva kod muškaraca sa upalom muškog reproduktivnog sistema (u poređenju sa tradicionalnom terapijom);
 • poboljšanje erektilne funkcije.

Šta paket lečenja obuhvata?

 • 30+ medicinskih testova
 • konsultacije lekara
 • Smeštaj (na klinici ili u hotelu sa 3 *)
 • Prevodilačka služba (engleski, kineski, ruski, ukrajinski)
 • Transfer od / do aerodroma
 • 24/7 podrška
 • Medicinsko praćenje tokom 1 godine

* Materijal matičnih ćelija do 60 miliona ćelija, (doze i vrstu materijala matičnih ćelija naši lekari biraju za svakog pacijenta pojedinačno).

** Lista pregleda može se izmeniti ili proširiti u skladu sa preporukama lekara.

Mogući načini administracije ćelijskog materijala:

– Intravenozno / intrakavernozno

Svaki pacijent dobija sertifikat o analizi materijala matičnih ćelija koji potvrđuje njegov kvalitet.

Raspored boravka pacijenta:

 1. dan – dolazak;
 2. dan – realizacija medicinskih testova;
 3. dan – konsultacije sa specijalizovanim lekarom, analiza rezultata ispitivanja;
 4. dan – konsultacije sa terapeutom i injekcije matičnih ćelija;
 5. dan – slobodan dan na klinici, posmatranje pacijenta, odlazak;

* Obilazak grada nije uključen, ali se može dodatno organizovati.

A kada ću videti rezultate lečenja?

Pozitivni efekti su zabeleženi u 41% slučajeva tokom 6-9 meseci nakon terapije matičnim ćelijama.

Odgovor pacijenta na lečenje zavisi od velikog broja različitih bioloških faktora, ali takođe tome podleže ponašanje i način života pacijenta. Međutim, IVF klinika koja realizuje ovaj program je imala mnogo pacijenata koji beleže poboljšanja u kvalitetu života i smanjenje simptoma u prvih nekoliko nedelja nakon lečenja. Svaki pacijent je jedinstven i imaće  drugačije rezultate, pa je nemoguće garantovati bilo kakav konkretan rezultat za pojedinca, telo svake osobe je različito i reagovaće na različite načine.

Postupak je praktično bezbolan i traje samo 20 minuta. Mogući kratkoročni neželjeni efekti odmah nakon transplantacije ćelija su crvenilo na mestu ubrizgavanja i blago povećanje telesne temperature. Ovi efekti se obično smiruju za 1 do 2 sata.

CENA: na upit

Zakažite BESPLATNU konsultaciju

Kada zakažete BESPLATNU konsultaciju, IVF koordinator će vam se javiti ili pustili email sa više detalja o svim programima koji vas zanimaju i obezbediće vam individualno mišljenje od nekoliko lekara za vašu zdravstvenu situaciju, kao i savet koji tretman je najbolji za vas.

Call Now Button