VTO sa sopstvenim i doniranim jajnim ćelijama

2 programa u 1 – kako da probate još jedan IVF sa svojim jajnim ćelijama

Potpuno je očekivano i normalno da želite da pokušate sve što je u vašoj mogućnosti da dobijete dete sa svojim jajnim ćelijama. Sasvim razumemo tu potrebu i srećemo je kod većine parova koji nam se obraćaju za pomoć. Ipak, često je slučaj da su za vama nekoliko neuspelih IVF pokušaja, a pred vama godine života koje su već veoma granične za uspeh vantelesne sa svojim genetskim materijalom. AMH je sve niži, a FSH vam je sve viši.

Zbog toga što su lekari osetili ovu potrebu kod većine parova koji im se obraćaju, osmislili su rešenje u kojem iako imate smanjenu, ali ne i potpuno iscrpljenu rezervu jajnih ćelija, možete na bezbedan način da pokušate još jednom sa svojim jajnim ćelijama, istovremeno pripremajući donora jajnih ćelija kao rezervni plan.

Šta je Tandem IVF ciklus?

Ovaj 2 u 1 program je stekao veliku popularnost u poslednjih nekoliko godina među vama, jer vam Tandem IVF ciklus pruža šansu da još jednom pokušate da ostvarite trudnoću korišćenjem vlastitih jajnih ćelija, dok jajašca donora imate kao rezervni plan ako se ne dobiju vaše jajne ćelije ili ne budu dovoljno kvalitetne. Na ovaj način, imate dva tretmana u jednom, koji maksimizira vaše šanse za uspeh IVF-a i smanjuje troškove lečenja na minimum.

Jedna od glavnih prednosti Tandem ciklusa je ta što vam omogućava da primite nižu dozu leka u poređenju sa standardnim IVF ciklusom. To je zato što ćete na kraju IVF programa već imati određeni broj donorskih jajnih ćelija, i umesto da pokušavate da po svaku cenu povećate broj jajnih ćelija dobijenih u sopstvenom ciklusu, na ovaj način se fokusirate na dobijanje samo nekoliko jajnih ćelija koje vam potencijalno mogu dati održivu trudnoću.

Veća doza leka ne mora nužno da znači veći broj jajnih ćelija. Zapravo, postoji dosta dokaza da veće doze stimulacije mogu smanjiti kvalitet jajašaca, posebno kod žena sa slabom reakcijom na stimulaciju. U standardnim ciklusima IVF-a može se smatrati rizičnim da stimulacijom ciljate da žena proizvede samo nekoliko jajnih ćelija tako što ćete držati minimalne doze lekova, ali u Tandem ciklusu, to je rizik koji je vredan preuzimanja. Niže doze lekova, uz smanjeni broj dobijenih jajnih ćelija, mogu poboljšati kvalitet i to bi, samo po sebi, moglo da poboljša vaše šanse za uspeh sa vašim jajnim ćelijema.

Na kraju ciklusa IVF-a, vi možete da odaberete koju kombinaciju embriona želite da koristite za embrio transfer: embrione kreirane sa donorskim ili sopstvenim jajnim ćelijama. Ovaj program vam takođe omogućava da prvo radite transfer sa embrionom kreiranim od sopstvenih jajnih ćelija i zamrznete embrione kreirane od jajnih ćelija donora za budući ciklus bez suočavanja sa troškovima dva odvojena ciklusa.

Za koga je ovaj program?

Tandem IVF ciklus možete da koristite iako imate smanjenu rezervu jajnika ili ako ne reagujete na lečenje IVF-om na optimalan način. Alternativno, ovo može biti rešenje i za vas koje imate neuspele pokušaje IVF sa sopstvenim jajnim ćelijama koji se ponavljaju. 

Kako izgleda priprema za ovaj program?

Pripema za Tandem program izgleda isto kao i za program IVF jer ćete proći stimulaciju jajnika i vađenje vaših jajnih ćelija. Program i jednako traje kao IVF program jer se odmrzavanje doniranih jajnih ćelija koje će se takođe koristiti u programu tempira istovremeno kada i vađenje vaših jajnih ćelija. U odvojenim Petrijevim posudama će se oploditi vaše jajne ćelije i jajne ćelije donorke sa spermom vašeg partnera. Nakon oplodnje, uzimajući u obzir kvalitet svih kreiranih embriona, vi kao budući roditelji ćete, na preporuku embriologa i lekara doneti odluku koji će se embrioni transferisati.

Ukoliko su embrioni kreirani od vašeg genetskog materijala kvalitetni, preostali embrioni koji će biti kreirani od donorskih jajnih ćelija i sperme partnera mogu biti zamrznuti. Ukoliko su embrioni kreirani od vašeg genetskog materijala lošeg kvaliteta, embriolog će vam savetovati da prebacite embrione od donorkog materijala, i u tom slučaju, šanse za uspešan postupak su vam od 75-80%.

Uključeno u cenu:

 • Individualno planiranje tretmana za svakog pacijenta.
 • Praćenje ovarijske stimulacije.
 • Hormonsko praćenje aktivnosti jajnika.
 • Priprema zadebljanja endometrijuma.
 • Zagrevanje jajnih ćelija od vitrifikovanog donora – ako je potrebno (u slučaju korišćenja zamrznutih jajnih ćelija).
 • Ili stimulacija donora i postupak sakupljanja jajnih ćelija – ako je potrebno (u slučaju korišćenja svežih jajnih ćelija).
 • Opšta anestezija za donora – ako je potrebno.
 • Postupak sakupljanja jajnih ćelija pacijenta.
 • Opšta anestezija za pacijenta.
 • Analiza sperme i priprema sperme.
 • Intracitoplazmatska injekcija sperme (ICSI) – ako je potrebno.
 • Kultura embriona pacijenta i donora u odvojenim posudama za kulturu.
 • Kompenzacija za donora jajnih ćelija.
 • Transfer embriona.
 • Krioprezervacija embriona.
 • Skladištenje embriona na jednu godinu.
 • Pomoć sa hotelskim i putnim aranžmanima.
 • Detaljan izveštaj o embriološkom razvoju i fotografija prenesenih embriona.
 • Podrška pacijentu tokom i nakon programa tretmana.

Procenat uspešnosti

63-70%

Procenat uspešnosti
* Stope kliničkih trudnoća zavise od starosti i jajne rezerve, pacijentovog individualnog odgovora na tretman i genetiku

CENA:

 1. Dunya, Severni Kipar, tandem sopstvene + donirane jajne ćelije – 7.000 EUR
 2. Miracle IVF, Kipar – tandem sopstvene + donirane jajne ćelije – 5.500 EUR

Zakažite BESPLATNU konsultaciju

Kada zakažete BESPLATNU konsultaciju, IVF koordinator će vam se javiti ili pustili email sa više detalja o svim programima koji vas zanimaju i obezbediće vam individualno mišljenje od nekoliko lekara za vašu zdravstvenu situaciju, kao i savet koji tretman je najbolji za vas.

Call Now Button