VTO sa pre-implatacionom genetskom analizom embriona

Čemu služi pre-implatacioni genetski pregled embriona?

Jedna od najdepresivnijih situacija koju možete da imate u IVF-u je negativni test trudnoće nakon prolaska stresnog perioda lečenja. IVF tretman je jedna finansijska i emocionalna investicija, i ako dobijate jedan ili više negativnih rezultata, dolazi do intenzivnih emocija. Kada se suočite sa ovakvim neuspehom, jedna važna stvar koju treba imati na umu je da je ponekad, nakon neuspelog ciklusa IVF-a, moguće pronaći i dodatno istraiti neke pokazatelje koji će kasnije dovesti do efikasnijeg lečenja.

Uprkos normalnim parametrima jajnih ćelija i sperme, neki od vas mogu proći brojne IVF cikluse, ali bez pozitivnog ishoda. To se obično označava kao „neobjašnjiva neplodnost“. U ovakvim situacijama, potrebno je da uradite dodatna ispitivanja kako bi lekari znali da li nešto od informacija koje ćete dobiti može da pomogne u narednom IVF-u i mogu pomoći povećanju šanse za implantaciju. Uobičajeni problemi kod neuspelih IVF-a su često kvalitet jajnih ćelija i sperme, odnosno kreiranih embriona. Više od 80% uzroka neuspelih IVF zapravo leži u lošem kvalitetu embriona.

Šta je PGS i čemu služi?

PGS je skraćenica za pre-implatacionu genetsku analizu koja se radi na embrionu posle IVF postupka i oplodnje u laboratoriji, a PRE nego što se prebaci u matericu. Ovo je inovativni pristup genetskim analizama jer se sada ove analize mogu raditi na nivou embriona, ne morate da čekate da zatrudnite pa da onda radite one testove iz krvi ili iz plodove vode. Ova analiza vam pruža mogućnost da unapred znate koji je embrion aneuplodan (hromozomski pravilan) i samo ovakvi embrioni se prebacuju embrio transferom.

Preimplantacijski genetski skrining (PGS) se koristi za otkrivanje hromozomskih abnormalnosti i hromozomskih translokacija (translokacije, inverzije, delecije itd.) i za testiranje broja hromozoma. Procenat abnormalnih genetskih embriona tokom IVF tretmana je relativno visok kada su pacijenti stariji od 38 godina (oko 50-60%). Embrioni koji imaju normalan broj hromozoma imaju verovatnije da će rezultirati održivom trudnoćom.

Kome se preporučuje IVF sa PGS analizom?

IVF sa PGS je opcija IVF programa koju možete da tražite ukoliko imate 38 godina i više ili zbog mogućnosti da izaberete pol svoje bebe. Kako se vaša starost povećava, tako raste i verovatnoća da ćete imati dete sa hromozomskim nepravilnostima.

Kako se PGS analiza izvodi?

PGS genetski skrining se izvodi kao deo ciklusa IVF oplodnje gde se stvara više jajnih ćelija, izvađenih iz jajnika i oplođuju se spermom vašeg partnera u laboratoriji. U njihovoj najranijoj fazi razvoja, jedna ili dve ćelije uklanjaju se iz svakog embriona postupkom koji se naziva biopsija embriona. Ove ćelije se analiziraju u laboratoriji kako bi se utvrdilo koji su embrioni bez genetskih abnormalnosti. PGS može pregledati genetske poremećaje za 85% svih glavnih genetskih stanja, uključujući i Dounov sindrom.

Ciklus IVF sa PGS uključuje:

 • IVF postupak
 • Biopsiju embriona (PGS)
 • Laboratorijsku analizu uzorkovanog materijala
 • Zamrzavanje / odmrzavanje embriona
 • Embriotransfer

Treba imati u vidu da se kod postupaka sa preimplatacionim genetskim pregledom embriona transfer radi u narednom ciklusu pacijentkinje. U prvom ciklusu se kreirani embrioni pregledaju i sačekaju se rezultati analiza, i embrioni se nakon ovog pregleda zamrznu. U narednom ciklusu pacijentkinja se podvrgne pripremi materice za prijem embriona i u matericu se prebacuju zamrznuti embrioni.

Uključeno u cenu programa:

 • Inicijalne konsultacije sa specijalistom za plodnost (lični lekar i medicinski koordinator koji će biti u stalnom kontaktu sa vama u svim fazama vašeg tretmana).
 • Lični koordinator će vas pratiti na klinici prilikom svih procedura, kao i pomoć u organizacionim pitanjima.
 • Personalizovani program stimulacije hormona – dizajniran individualno za svakog pacijenta.
 • Ultrazvučni monitoring stimulacije jajnika.
 • Hormonsko praćenje odgovora jajnika na hormonsku stimulaciju
 • Ultrazvučni monitoring stimulacije jajnika.
 • Analiza sperme i priprema sperme.
 • Intracitoplazmatska injekcija sperme (ICSI).
 • Embrio kultura.
 • Biopsija embriona za PGS test.
 • Embrio zamrzavanje.
 • Embrio zagrevanje.
 • Transfer embriona.
 • Detaljan izveštaj o embriološkom razvoju i fotografija prenesenih embriona.
 • Pomoć sa hotelskim i putnim aranžmanima.
 • Podrška pacijentu tokom i nakon programa tretmana.

CENA:

 • Dunya, Severni Kipar
  • 6.000 EUR (+ PGS za 1 embrion: 300 EUR)
  • PGD.  6.500 EUR

Zakažite BESPLATNU konsultaciju

Kada zakažete BESPLATNU konsultaciju, IVF koordinator će vam se javiti ili pustili email sa više detalja o svim programima koji vas zanimaju i obezbediće vam individualno mišljenje od nekoliko lekara za vašu zdravstvenu situaciju, kao i savet koji tretman je najbolji za vas.

Call Now Button