ICSI oplodnja - Šta podrazumeva ICSI metoda oplodnje?

Kome je namenjen ovaj program?

Ovaj tretman se nudi mlađim ženama koje imaju poteškoće u prirodnom zasnivanju porodice zbog muškog faktora (nizak broj ili pokretljivost spermatozoida), zbog prohodnosti jajovoda i imunološke nekompetentnosti, ali imaju normalnu rezervu jajnika sa dovoljnim brojem antralnih folikula koji će reagovati na hormonalne stimulacije tokom programa. IVF tretman sa ICSI metodom će pomoći da se prevaziđu ove prepreke i pruže mnogo veće šanse za uspešnu oplodnju sopstvenih jajnih ćelija pacijenta.

Ovaj metod se preporučuje parovima kod kojih:

 • postoji mali broj spermatozoida
 • postoji mala pokretljivost spermatozoida
 • utvrdjene su morfološke nepravilnosti spermatozoida
 • kada kod parova imamo mali broj oplođenih jajnih ćelija u IVF postupku
 • mali broj izvadjenih jajnih ćelija u postupku apsiracije

Šta su prednosti upotrebe ICSI metode?

Embrioni koji su dobijeni ovom metodom ne razlikuju se od onih dobijenih u samo oplođenim oocitima. Indikacije za upotrebu ICSI-a utvrđuje ginekolog nakon lekarskog pregleda partnera. Mnogi pacijenti se odlučuju na ICSI postupak kako bi maksimizirali svoj uspeh čak i kada postupak nije jasno naznačen. Sam postupak ne može izazvati genetske neravilnosti u potomstvu. U situaciji istorije genetskih nepravilnosti u porodici, preimplantaciona genetski pregled i dijagnostika omogućava analizu određenog embriona na prisustvo genetskih ili hromosomskih poremećaja. Ukoliko imate ovu situaciju, pročitajte više o našem programu IVF sa PGS.

ICSI procedura se takođe preporučuje čak i ako su pokazatelji spermatozoida partnera normalni, jer pažljiva selekcija spermija za ICSI, nakon pažljive procene njihove morfologije i motiliteta, omogućava izbor najprikladnijih i pomaže da se osigura veća stopa oplodnje.

Ova procedura se sprovodi u laboratoriji tokom fertilizacije jajne ćelije, i sam program se za pacijente ne razlikuje od programa klasičnog IVF.

 

Uključeno u cenu:

 • Konsultacije sa specijalistom, doktorom i medicinskim koordinatorom, koji će biti u stalnom kontaktu sa vama kroz sve korake tretmana.
 • Individualni plan tretmana za svakog pacijenta.
 • Praćenje ovarijske stimulacije.
 • Hormonsko praćenje odgovora jajnika na hormonsku stimulaciju
 • Vadjenje jajnih ćelija pod opštom anestezijom.
 • Analiza sperme i priprema sperme.
 • Intracitoplazmatska injekcija sperme (ICSI).
 • Embrio kultura.
 • Transfer embriona.
 • Detaljan izveštaj o embriološkom razvoju i fotografija prenesenih embriona.
 • Pomoć sa hotelskim i putnim aranžmanima.
 • Podrška pacijentu tokom i nakon programa tretmana.

* Stope trudnoće zavise od starosti i jajne rezerve, pacijentovog individualnog odgovora na tretman i genetiku

Procenat uspešnosti:

56%  < 35 godina

49%    35-40 godina

21%  > 40 godina

* Klinički procenti uspešnosti trudnoće zavise od godina i rezervi ovarijuma, individualnog odgovora pacijenta na tretman i genetika.

CENA:

 • GynCare, Slovačka – 2.100 EUR
 • ReproGenesis, Češka – 2.990 EUR
 • New Life, Grčka – 2.800 EUR
 • Dunya, Kipar – 3.500 EUR
 • Miracle IVF, Kipar – 3.000 EUR
 • ReproClinic, Španija – 5.339 EUR

Zakažite BESPLATNU konsultaciju

Kada zakažete BESPLATNU konsultaciju, IVF koordinator će vam se javiti ili pustili email sa više detalja o svim programima koji vas zanimaju i obezbediće vam individualno mišljenje od nekoliko lekara za vašu zdravstvenu situaciju, kao i savet koji tretman je najbolji za vas.

Call Now Button