LINK4MED

LINK4MED

UPITNIK ZA PACIJENTE za IVF

UPITNIK ZA PACIJENTE za IVF

Molim vas da popunite sva navedena polja u Upitniku. Sve lične podatke dajete klinici i Upitnik se kao takav smatra poverljivim dokumentom i zaštićen je protiv zloupotrebe zakonom. Mi ćemo koristiti vaše podatke samo za sopstvene potrebe i nećemo ih davati u bilo kojoj formi drugim osobama.

Informacije u ovom upitniku su nam od izuzetne važnosti i pomoći će lekarima da naprave najbolju moguću opciju lečenja za Vas.

Upitnik možete popuniti i na mobilnom telefonu.

  Molim vas napišite nam podatke o vašim ranijim IVF pokušajima / Please tell us about your previous IVF treatment attempts.


  Molim vas navedite uzroke neplodnosti ako su vam poznati / Please indicate your infertility causes (if known)

  Godine majke / Advanced maternal age
  Muški faktor / Male factor
  Nepravilnosti rada imunog sistema / Immune system disorders
  Oštećenje jajovoda / Damage to fallopian tubes
  Problemi sa hormonima / Hormonal causes
  Endometrioza / Endometriosis
  Posledice ranijih operacija / Consequences of previous surgeries
  Urinarne infekcije ili infekcije reproduktivnih organa / Infections within urinary and reproductive organs
  Anatomske abnormalnosti / Anatomical abnormalities
  Neodgovarajuća težina / Improper body mass
  Bolesti metabolizma / Metabolic diseases

  Da li imate u vašoj porodici neke nasledne poremećaje ili probleme sa fertilitetom? / Are there any hereditary disorders or fertility issues in your family?

  Hematološke ili neurološke bolesti / Hematological or neurological diseases (Huntington`s chorea)
  Psorijaza / Psoriasis
  Dijabetes / Diabetes
  Rak / Cancer
  Problemi sa štitastom žlezdom / Thyroid failure
  Ankoreksija / Anorexia
  Albinizam / Albinism
  Daunov sindrom / Down syndrome
  Celijaklija / Celiac disease
  Galaktosemija / Galactosemia
  Anemija / Anemia
  Zečija usna / Cleft lip
  Hemofilija / Hemophilia


  INFORMACIJE O PARTNERU / PARTNER INFORMATION.

  Molim vas napišite za koje ste IVF programe zainteresovani? / Please tell us about which IVF programs you are interested in?

  IVF sa ICSI / IVF with ICSI
  IVF sa PGS / IVF with PGS
  Garantovani IVF program sa povratom novca / Guaranteed IVF program with money back system
  Kombinovani program sa sopstvenim i doniranim jajnim ćelijama / Combined IVF with own and donor egg cells
  FET - program sa transferom zamrznutih embriona / FET - Frozen Embryo transfer

  Subscribe to our newsletter / Pretplatite se na naš bilten