LINK4MED

LINK4MED

UPITNIK ZA PACIJENTE za IVF

UPITNIK ZA PACIJENTE za IVF

Molim vas da popunite sva navedena polja u Upitniku. Sve lične podatke dajete klinici i Upitnik se kao takav smatra poverljivim dokumentom i zaštićen je protiv zloupotrebe zakonom. Mi ćemo koristiti vaše podatke samo za sopstvene potrebe i nećemo ih davati u bilo kojoj formi drugim osobama.

Informacije u ovom upitniku su nam od izuzetne važnosti i pomoći će lekarima da naprave najbolju moguću opciju lečenja za Vas.

Upitnik možete popuniti i na mobilnom telefonu.

Molim vas napišite nam podatke o vašim ranijim IVF pokušajima / Please tell us about your previous IVF treatment attempts.


Molim vas navedite uzroke neplodnosti ako su vam poznati / Please indicate your infertility causes (if known)

Godine majke / Advanced maternal age
Muški faktor / Male factor
Nepravilnosti rada imunog sistema / Immune system disorders
Oštećenje jajovoda / Damage to fallopian tubes
Problemi sa hormonima / Hormonal causes
Endometrioza / Endometriosis
Posledice ranijih operacija / Consequences of previous surgeries
Urinarne infekcije ili infekcije reproduktivnih organa / Infections within urinary and reproductive organs
Anatomske abnormalnosti / Anatomical abnormalities
Neodgovarajuća težina / Improper body mass
Bolesti metabolizma / Metabolic diseases

Da li imate u vašoj porodici neke nasledne poremećaje ili probleme sa fertilitetom? / Are there any hereditary disorders or fertility issues in your family?

Hematološke ili neurološke bolesti / Hematological or neurological diseases (Huntington`s chorea)
Psorijaza / Psoriasis
Dijabetes / Diabetes
Rak / Cancer
Problemi sa štitastom žlezdom / Thyroid failure
Ankoreksija / Anorexia
Albinizam / Albinism
Daunov sindrom / Down syndrome
Celijaklija / Celiac disease
Galaktosemija / Galactosemia
Anemija / Anemia
Zečija usna / Cleft lip
Hemofilija / Hemophilia


INFORMACIJE O PARTNERU / PARTNER INFORMATION.

Molim vas napišite za koje ste IVF programe zainteresovani? / Please tell us about which IVF programs you are interested in?

IVF sa ICSI / IVF with ICSI
IVF sa PGS / IVF with PGS
Garantovani IVF program sa povratom novca / Guaranteed IVF program with money back system
Kombinovani program sa sopstvenim i doniranim jajnim ćelijama / Combined IVF with own and donor egg cells
FET - program sa transferom zamrznutih embriona / FET - Frozen Embryo transfer

Subscribe to our newsletter / Pretplatite se na naš bilten