Upitnik za pacijente za donaciju jajnih ćelija

Molim vas ispunite ovaj Upitnik ispunjavanjem svih potrebnih podataka. Svi lični podaci koje date Klinikama u ovom obrascu predstavljaju poverljive podatke i zaštićeni su od zloupotrebe zakonom. Vaše lične podatke koristićemo samo za naše potrebe i nećemo ih u bilo kojem obliku pružiti drugoj osobi.

Podaci u Upitniku za nas su od velike važnosti i pomoći će lekaru u kreiranju najbolje opcije lečenja za vas.

  Da li imate u vašoj porodici neke nasledne poremećaje ili probleme sa fertilitetom? / Are there any hereditary disorders or fertility issues in your family?

  Hematološke ili neurološke bolesti / Hematological or neurological diseases (Huntington`s chorea)
  Psorijaza / Psoriasis
  Dijabetes / Diabetes
  Rak / Cancer
  Problemi sa štitastom žlezdom / Thyroid failure
  Ankoreksija / Anorexia
  Albinizam / Albinism
  Daunov sindrom / Down syndrome
  Celijaklija / Celiac disease
  Galaktosemija / Galactosemia
  Anemija / Anemia
  Zečija usna / Cleft lip
  Hemofilija / Hemophilia


  INFORMACIJE O PARTNERU / PARTNER INFORMATION.

  Molim vas napišite za koje ste programe sa doniranim jajnim ćelijama ili spermom zainteresovani? / Please tell us about which programs with donated oocytes or sperm you are interested in?

  VTO sa doniranim smrznutim jajnim ćelijama / Egg donation with frozen oocytes
  VTO sa doniranim svežim jajnim ćelijama / Egg donation with fresh donor oocytes
  Tandem VTO program sa sopstvenim i doniranim jajnim ćelijama / Tandem IVF with own and donor oocytes
  Program donacije jajnih ćelija sa donacijom sperme / Double donation program
  Usvajanje embriona / Embryo adoption
  VTO sa donacijom embriona / Embryo donation
  VTO sa deljenjem doniranih jajnih ćelija / Egg donation shared cycle
  IVF sa prenosom citoplazme / IVF with cytoplasmic transfer

  Subscribe to our newsletter / Pretplatite se na naš bilten

  Call Now Button