Upitnik za pacijente za surogat programe

Molim vas da popunite sva navedena polja u Upitniku, ukoliko na neko od pitanja nemate odgovor napišite „Ne“ ili „Ne znam“, ali se odgovori na sva pitanja moraju popuniti. Za popunjavanje datuma rođenja odaberite kockicu koja predstavlja kalendar na kome ćete odabrati podatke od ponuđenih. Na kraju upitnika morate odobriti kockicu pored ponuđenog da ste saglasni sa našom Politikom privatnosti.

Sve lične podatke dajete klinici i Upitnik se kao takav smatra poverljivim dokumentom i zaštićen je protiv zloupotrebe zakonom. Mi ćemo koristiti vaše podatke samo za sopstvene potrebe i nećemo ih davati u bilo kojoj formi drugim osobama.

Informacije u ovom upitniku su nam od izuzetne važnosti i pomoći će lekarima da naprave najbolju moguću opciju lečenja za vas.

Kada uspešno popunite upitnik, otvoriće vam se posebna stranica na kojoj će pisati „Uspešno ste popunili upitnik“.

  Molim vas napišite nam podatke o vašim ranijim IVF pokušajima ukoliko ih je bilo (za parove koji žele surogatstvo sa sopstvenim jajnim ćelijama i spermom) / Please tell us about your previous IVF treatment attempts.


  Molim vas navedite uzroke neplodnosti ako su vam poznati / Please indicate your infertility causes (if known)

  Godine majke / Advanced maternal age
  Muški faktor / Male factor
  Nepravilnosti rada imunog sistema / Immune system disorders
  Oštećenje jajovoda / Damage to fallopian tubes
  Problemi sa hormonima / Hormonal causes
  Endometrioza / Endometriosis
  Posledice ranijih operacija / Consequences of previous surgeries
  Urinarne infekcije ili infekcije reproduktivnih organa / Infections within urinary and reproductive organs
  Anatomske abnormalnosti / Anatomical abnormalities
  Neodgovarajuća težina / Improper body mass
  Bolesti metabolizma / Metabolic diseases

  Da li imate u vašoj porodici neke nasledne poremećaje ili probleme sa fertilitetom? / Are there any hereditary disorders or fertility issues in your family?

  Hematološke ili neurološke bolesti / Hematological or neurological diseases (Huntington`s chorea)
  Psorijaza / Psoriasis
  Dijabetes / Diabetes
  Rak / Cancer
  Problemi sa štitastom žlezdom / Thyroid failure
  Ankoreksija / Anorexia
  Albinizam / Albinism
  Daunov sindrom / Down syndrome
  Celijaklija / Celiac disease
  Galaktosemija / Galactosemia
  Anemija / Anemia
  Zečija usna / Cleft lip
  Hemofilija / Hemophilia


  INFORMACIJE O PARTNERU / PARTNER INFORMATION.

  Molim vas napišite za koje ste surogat programe zainteresovani? / Please tell us about which Surrogacy programs you are interested in?

  Surogat program sa sopstvenim jajnim ćelijama i sopstvenom spermom/Surrogacy program with own oocytes and sperm
  Surogat program sa sopstvenim jajnim ćelijama i doniranom spermom/Surrogacy program with own oocytes and donor sperm
  Surogat program sa doniranim jajnim ćelijama i sopstvenom spermom/Surrogacy program with donor oocytes and own sperm
  Surogat program sa FET - zamrznutim sopstvenim embrionom/Surrogacy program with FET - frozen embryo
  Garantovani surogat program / Guaranteed Surrogacy program

  Subscribe to our newsletter / Pretplatite se na naš bilten

  Call Now Button