VTO i AMH

Kada se borite da zatrudnite, verovatno ćete se susresti sa mnogo nepoznatih pojmova, kao što su FET, PGT, OHSS, VTO i AMH. Ako planirate tretman vantelesne oplodnje radićete AMH test, jer ovaj test meri broj vaših jajnih ćelija.

Šta je AMH?

AMH je skraćenica za Anti-Milerov Hormon. Ovaj hormon proizvode granulozne ćelije koje se nalaze u vašim folikulima jajnika i uz još jedan pokazatelj može da vam pruži tačno predviđanje vaše rezerve jajnika. Da li ste znali da se ženske bebe rađaju sa svim jajnim ćelijama koje će ikada imati tokom svog života? 

Nažalost, vremenom se zaliha jajnih ćelija u organizmu žene iscrpljuje i tokom života se ne može dopuniti ni obnoviti.

Nivo AMH koji dobijemo kao rezultat testiranja nam govori o preostalom broju jajnih ćelija ali ima i svoje nedostatke – ne može predvideti kvalitet vaših preostalih jajnih ćelija. Međutim, može da pruži deo slike o vašoj plodnosti. Ako imate nizak nivo AMH, verovatno imate smanjenu rezervu jajnih ćelija. Međutim, uz AMH neophodna su i dalja istraživanja rezerve jajnika.

Ponekad ćete čuti da ljudi nazivaju AMH test ‘testom ženske plodnosti’, ali kao što je gore pomenuto, ovo nije tačno. Neki lekari preporučuju ovaj test i ženama koje se ne bore da zatrudne, već samo ako žele da znaju svoju rezervu jajnih ćelija za buduće planiranje potomstva.

Šta je dobar nivo AMH?

„Dobar“ nivo AMH je različit za svaku ženu, ali svi brojevi iznad navedenih kao referentne vrednosti se smatraju iznad proseka. Naravno, čak i ako su vaši brojevi veći od onih u tabelama ispod, to ne znači da nećete imati problema sa začećem. Postoji mnogo drugih uzroka neplodnosti kod žena, uključujući endometriozu i probleme sa ovulacijom.

Razumevanje rezultata AMH testa

Kada dobijete rezultate AMH testa, može biti teško razumeti šta oni znače. Smatra se da normalni nivoi AMH variraju između 1,0 ng/mL i 3,0 ng/mL. Nizak AMH je onaj ispod 0,9 ng/ml, dok se ispod 0,16 ng/ml smatra „izuzetno niskim“.

Vremenom, s godinama, u vašem organizmu nivo AMH će se smanjiti, i to je sasvim normalno. Međutim, ako imate neuobičajeno visok ili nizak nivo AMH za vašu starosnu grupu, možda imate drugih zdravstvenih problema. Na primer, nizak nivo AMH može ukazivati na ranu menopauzu, dok visoki nivoi AMH mogu ukazivati na sindrom policističnih jajnika (PCOS).

Zapamtite, vaši AMH rezultati ne pružaju informacije o zdravlju ili kvalitetu vaših jajnih ćelija. Na primer, možda imate visok nivo AMH, ali vaše jajne ćelije mogu biti lošeg kvaliteta. I suprotno, možete imati manje preostalih jajnih ćelija, ali one mogu biti visokog kvaliteta. 

Pored nivoa AMH, važno je saznati svoj broj antralnih folikula (AFC). Ova informacija, koja nam govori o broju folikula (male vrećice iz kojih se stvaraju jajne ćelije) na svakom jajniku, može se utvrditi samo giekološkim ultrazvukom. Kada kombinujete informacije o nivou AMH sa brojem antralnih folikula, možete steći bolju predstavu o kvalitetu i količini jajnih ćelija.

Nizak AMH i VTO

Iako prognoze mogu delovati  zastrašujuće, moguće je imati uspešne VTO  tretmane sa niskim nivoima AMH. Međutim, važno je biti realan. Zapamtite, što više jajnih ćelija proizvedete tokom stimulacije, veće su šanse za stvaranje kvalitetnih embriona za embriotransfer. Nažalost, neće svaka jajna ćelija nastaviti da se razvija i da stvori zdrav embrion, tako da su najbolje šanse ako imate veliki broj jajnih ćelija.

Svaka žena ima konačan broj jajnih ćelija i konačan broj „dobrih“ jajnih ćelija. Vremenom se vaš ukupan broj jajnih ćelija smanjuje, zajedno sa brojem „dobrih jajnih ćelija“. Međutim, čak i mlada žena sa niskim nivoom AMH ima veći broj „dobrih jajnih ćelija“od starije žene sa niskim nivoom AMH. Čak i ako imate visok nivo AMH, ako ste stariji od 35 godina, imate niži broj preostalih „dobrih jajnih ćelija“.

Nizak nivo AMH (ispod 1 ng/mL) je u vezi sa nižim brojem jajnih ćelija, abnormalnom oplodnjom i neuspelim transferima embriona. Takođe može dovesti do toga da vaš ciklus bude otkazan na sredini ako vaš lekar ne vidi da se razvija dovoljno folikula.

Razgovarajte sa svojim lekarom za vantelesnu oplodnju i medicinskim sestrama o svojim brigama. Oni će kreirati protokol stimulacije jajnika posebno dizajniran za vaše potrebe. U nekim slučajevima, lekari mogu preporučiti upotrebu donorskih jajnih ćelija.

Normalni nivoi AMH prema godinama

Često ćete videti nivoe AMH izražene u nanogramima po mililitru. Ovi brojevi predstavljaju prosečne normalne nivoe AMH prema godinama. Normalne vrednosti su prikazane ispod:

Takođe, nekada možete videti nivoe AMH prikazane merom pikomola po litru (pmol/l). Normalni nivoi su prikazani ispod:

Sve gore navedeno se smatra veoma konzervativnim procenama „normalnog“ nivoa AMH. Svako sa nivoom AMH nižim od 1,6 ng/mL verovatno će imati manji broj jajnih ćelija dobijenih tokom ciklusa vantelesne oplodnje. Smatra se da žene sa nivoima ispod 0,4 ng/mL imaju veoma nisku rezervu jajnih ćelija i malo je verovatno da će reagovati na hormonsku stimulaciju.

Važno je ponoviti da sve žene imaju sve manje i manje jajnih ćelija kako stare. Dakle, sasvim je normalno da nivo AMH tokom vremena opada, to je prirodno.

vto-i-amh

Šta znače visoki nivoi AMH?

Uopšteno gledano, ako imate visok nivo AMH, trebalo bi da lakše zatrudnite. Ali kao što smo već pomenuli, to nije uvek slučaj. Ne samo da visok AMH ne predviđa kvalitet vaših jajnih ćelija, već može značiti i druge zdravstvene probleme.

Visok AMH je u vezi sa sindromom policističnih jajnika (PCOS). Iako ne postoji lek za ovaj sindrom, njegovi simptomi se mogu olakšati promenama načina života i lekovima. Mnoge žene sa PCOS-om zatrudne prirodno i imaju zdravu trudnoću.

vto-i-amh

Može li AMH test pomoći da se dijagnostikuje neko drugo stanje?

Odgovor na ovo pitanje je da – i ne. Iako vam ne može dati potpunu sliku o vašoj plodnosti, AMH može pomoći lekarima da bolje razumeju rezervu vaših jajnih ćelija.

Kada se posmatra sa vašim brojem antralnih folikula na jajnicima i drugim hormonskim testovima i ultrazvukom, AMH može pomoći u dijagnosticiranju potencijalnih problema sa neplodnošću. vto-i-amh

Kako se AMH test može uraditi?

AMH test možete uraditi bilo koji dan ciklusa (za razliku od drugih hormona) jer se njegovi nivoi ne menjaju I na njih ne utiču drugi hormoni. 

Analiza se radi iz krvi u bilo kojoj privatnoj laboratoriji.

Potrebna vam je konsultacija?

Ukoliko imate problema da ostanete u drugom stanju i voleli biste da vas o svemu posavetuje i vodi tim iskusnih stručnjaka sa lekarima, možete nam se javiti da zakažemo besplatnu konsultaciju u trajanju od 30 minuta.

Ukoliko imate nizak nivo AMH i iscrpljene rezerve jajnih ćelija može vas interesovati i sledeći sadržaj

Vantelesna oplodnja VTO/IVF - sve što treba da znate

Koje sve vrste potpomognute oplodnje postoje? Kako se one realizuju i šta se podrazumevaju? Saznajte sve o vantelesnoj oplodnji na jednom mestu

Šta je AMH i čemu služi u IVF proceduri?

Šta je AMH? Zašto je on tako važna analiza koja se radi u pripremi za VTO? 

VTO za žene sa 40 i više

Ukoliko se nakon lekarske potvrde utvrdi da imate smanjenu rezervu jajnih ćelija, najbolje je da primenite neki od specijalizovanih programa koji su prilagođeni vašoj zdravstvenoj situaciji.

Vantelesna oplodnja posle 40te

Žene sa nakon 40te godine života moraju da imaju poseban pristup u programima vantelesne oplodnje. IVF klinike u inostranstvu to prepoznaju a i jedna doktorka kod nas…

VTO sa blagom stimulacijom

Najnovija svetska istraživanja i trendovi govore o tome da je kod iscrpljene ovarijalne rezerve i niskog AMH najdelotvorniji pristup primene vantelesne oplodnje sa blagom hormonalnom stimulacijom.

Call Now Button