VTO sa transferom citoplazme

Šta je transfer citoplazme?

Transfer citoplazme je metoda poboljšanja kvaliteta vaših jajnih ćelija i njihove funkcije. Ceo proces IVF sa prenosom citoplazme započinje tako što vi prolazite hormonsku stimulaciju da razvijete vaše jajne ćelije kao i kod ostalih procesa vantelesne oplodnje, potom se jajne ćelije prikupljaju, a istovremeno se prikupljaju i jajne ćelije donorke. Iz donorkine jajne ćelije se uzima citoplazma se uzima i ubrizgava u vašu jajnu ćeliju i time se vaša jajna ćelija podmlađuje. Kada se jajne ćelije oplode, ovako kreirani embrioni se prenose u vašu matericu putem embrio transfera.

Postupak prenosa citoplazme se izvodi putem VTO sa upotrebom ICSI metode – ubrizgavanja sperme direktno u samu jajnu ćeliju. Pri citoplazmatskom prenosu, 10-15% citoplazme donora jajnih ćelija se dodaje u vašu jajnu ćeliju  zajedno sa spermom. Citoplazma koja se prenosi u vašu jajnu ćeliju sadrži mitohondrije, enzime i ostale organele donorske ćelije. Citoplazma NE sadrži nikakve informacije o fenotipu donora (genetski zapis); ona sadrži samo informacije o proizvodnji energije. Ovo znači da će vaše dete koje nastane iz ovako kreiranog embriona imati vaše gene, a ne gene donorke. 

Dodata citoplazma donora poboljšava funkciju citoplazme vaše jajne ćelije tokom oplodnje, pomaže u ranim fazama razvoja embriona i pomaže u njegovoj implantaciji u vašu matericu. Ovaj postupak (jednostavna injekcija citoplazme) od zdravog donora jajne ćelije može vratiti zdrave mitohondrijske aktivnosti i podmladiti pacijentkinjine jajne ćelije.

Kome je namenjen program transfera citoplazme?

Prenos citoplazme posebno preporučujemo: pacijentima slabog kvaliteta jajnih ćelija, niskog stepena kvaliteta embriona, pacijentim starijim od 35 godina, pacijentima koji pate od prevremenog ulaska u menopauzu, koji su imali prethodne pobačaje ili neuspehe u implantaciji. Prenos citoplazme takođe je od pomoći pacijentima sa zastojem u razvoju embriona, velikom fragmentacijom embriona, idiopatskom neplodnošću i drugim.

To je odlično rešenje za pacijente starije od 35 godina, lošeg kvaliteta jajnih ćelija i za one koji žele da koriste svoje jajne ćelije za VTO postupak.

Uključeno u cenu:

  • Prve konsultacije sa specijalistom plodnosti (lekarom i medicinskim koordinatorom koji će biti u stalnom kontaktu sa vama u svim fazama vašeg lečenja).
  • Proces selekcije donora vitrifikovanih oocita.
  • Personalizovani plan lečenja za svakog pacijenta.
  • Analiza sperme i priprema sperme (može biti sperma partnera ili donora).
  • Intracitoplazmatska injekcija sperme (ICSI) odmrznutih oocita s spermom partnera ili donora.
  • Uzgoj embriona do faze blastociste.
  • Transfer embriona.
  • Detaljni izveštaj o embriološkom razvoju.
  • Podrška pacijentu tokom i nakon programa tretmana.

NAPOMENA: Dodatne usluge kao što je zamrzavanje genetskog materijala nisu uključene u cenu programa, i o njima možete dobiti informacije po zahtevu.

CENA: 9.500 EUR

Zakažite BESPLATNU konsultaciju

Kada zakažete BESPLATNU konsultaciju, IVF koordinator će vam se javiti ili pustili email sa više detalja o svim programima koji vas zanimaju i obezbediće vam individualno mišljenje od nekoliko lekara za vašu zdravstvenu situaciju, kao i savet koji tretman je najbolji za vas.

Call Now Button