Informacije o donaciji jajnih ćelija

LINK4MED

PRE NEGO ŠTO POVERUJETE U USPEHE IVF KLINIKA – PROČITAJTE OVO!

Stepen uspešnosti IVF programa sa doniranim jajnim ćelijama u IVF klinikama, je najpopularniji način izbora idealnog mesta za lečenje infertiliteta – ali nažalost, ne i najmudriji.

 

U stvari, bilo bi najbolje da kada birate IVF klinike obratite pažnju na razumevanje same IVF procedure. Pacijenti treba da budu svesni da je uspeh lečenja IVF zbir različitih faktora i okolnosti, od kojih samo nekoliko zavisi od same klinike. Ono što zavisi od same klinike je sigurno iskustvo i profesionalizam medicinskog osoblja klinike kao i ponuđeni IVF tretmani koji omogućavaju određene vrste programa za određene vrste pacijenata (sa nižim ili višim šansama za uspešnu trudnoću).

Međutim, u većini slučajeva na rezultat lečenja utiču individualne situacije svakog pacijenta, njihovo stanje i istorija bolesti. Starost pacijenta, genetski faktori ili razni razlozi neplodnosti igraju presudnu ulogu u određivanju uspeha IVF i sa sopstvenim i sa doniranim jajnim ćelijama.

Veoma je preporučljivo da uradite sopstveno istraživanje pre nego što odaberete najbolju kliniku za IVF sa doniranim jajnim ćelijama. Analizirajte sve medicinske i psihološke aspekte koje uključuje postupak lečenja IVF-om i odlučite da li ste finansijski spremni na to.

Lično se obratite koordinatorima klinikama koje vas zanimaju i razgovarajte o sopstvenim pogledima na uspeh IVF-a ii svemu ostalom što vas zanima. Kada razgovarate sa predstavnicima klinika, uvek obratite pažnju na njihov odnos prema pacijentima i tok komunikacije koji imate sa njima – on je važan koliko i lokacija klinike ili vrsta i kvalitet usluga koje nudi.

 

 

Uporedna analiza pravnih aspekata u zemljama gde nudimo programe Donacije jajnih ćelija

Uporedna analiza naših programa Donacije jajnih ćelija

Donacija jajnih ćelija

Pogledaj šta naše klinike za donaciju jajnih ćelija imaju da ponude!

Šta još treba da znam?

Koje karakteristike donora jajnih ćelija mogu da biram?

Obično su to boja očiju i kože, krvna grupa, visina i težina, a u nekim slučajevima i nivo obrazovanja, i neki drugi interesi. Pogledajte tabelu za više informacija o našim programima.

Da li postoje klinike koje su specijalizovane za programe donacije jajnih ćelija?

Postoje klinike koje se bave programima sa doniranim jajnim ćelijama više od 15-20 godina i sigurno su iskusne u radu.

Takođe, neke od ovih klinika imaju specijalizovane programe za žene starije od 50 godina.

Da li se IVF program sa doniranim jajnim ćelijama razlikuje od IVF sa sopstvenim jajnim ćelijama?

Da, postoji razlika u načinu na koji se pacijentkinja priprema za program – u programima sa doniranim jajnim ćelijama žene se podvrgavaju značajno manjoj hormonskoj stimulaciji, jer se ovaj put hormoni uzimaju samo da bi se postiglo određeno zadebljanje materice radi prijema embriona.

U svim ostalim aspektima, postupak IVF-a sa doniranim jajnim ćelijama se ne razlikuje od postupka sa sopstvenim jajnim ćelijama.

Kako izgleda hormonska stimulacija materice?

Uobičajeno, stimulacija materice se obavlja sa hormonskim lekovima u tabletama i nema potrebe za injekcijama koje pacijentkinje ubrizgavaju.

Kao i kod hormonske stimulacije sa sopstvenim jajnim ćelijama, biće potrebno da se napredak stimulacije prati ultrazvučno, u nekoliko navrata tokom trajanja stimulacije.

Koliko dugo traje stimulacija materice?

Stimulacija materice uobičajeno traje od 10-14 dana.

Sve što treba da uradite je da popunite Upitnik za pacijente i sačekate da vas kontaktiramo sa ponudom za vaš individualni tretman.